Nyheder

Fra undervisningsafdelingen på Moesgaard Museum

Vild Viking Mad

Oplev vikingernes råvarer i vores tids kontekst. Mens vi sanker urter i naturen reflekterer vi over, hvad vikingerne spiste. Hvad var deres yndlingssmag, hvad er vores og, hvad mon de spiser om 1000 år? Forløbet bringer os ind i vikingeudstillingen, på sanketur i naturen og slutter af med selvgjorte smagsprøver. Alt i samvær med museets Vild Mad sanker og naturvejleder Katrine Moestrup Lewinsky.

Orms Rejse

En gratis vandringsforestilling i naturen omkring Moesgaard. I er gæster på vikingegården, og fra den skal I ud på en tur i skoven I aldrig glemmer. Læs mere under undervisningsforløb.

Rejsen - en udstilling uden genstande.

Denne særudstilling henvender sig primært til overbygningen og ungdomsuddannelser. Vi anbefaler, at der bliver sat tid af til efterbearbejdning i form af samtale om filmen. Til det brug anbefaler vi, at I køber vores katalog. Det koster 149,-

Med fremvisning af EAN nummer får i 10%

Nu tilbyder Moesgaard Museum også forløb til ungdomsuddannelser og dagtilbud

Som led i den optimeringsproces undervisningsafdelingen tog fat på i november 2015, kommer turen nu til ungdomsuddannelser og dagtilbud. Research blandt elever på ungdomsuddannelser har vist, at de også vil røre og gøre, ja helst opleve historieformidling i 5D, hvilke vi ikke kan love, men vi kan love at vi har gjort os umage for, at imødekomme mange af de ønsker eleverne har til et besøg på Moesgaard Museum. Dagtilbuddene vil opleve forløb, hvor de kan blive på museet hele dagen. Vi inddrager naturen og sikrer, at der bliver mulighed for gode lege og spisepauser.

Samarbejde med Katrinebjergskolen

Moesgaard Museum "adopterer" tre 1. klasser årgang 16/17. Eleverne skal være tilknyttet museet i hele deres skoletid, og i ni år vil skolen og museet dermed arbejde tæt sammen om at skabe nyt indhold og nye former i skole-museum samarbejdet.

Eleverne er nu blevet udnævnt til museumsudforskere. Læs mere om projektet