Rundvisning på herregården

Bliv introduceret til Moesgaards spændende historie

Kom med på en historisk rundvisning, når vi byder indenfor (og rundt om) på herregården Moesgaard søndag 21. maj.

Enhver herregård har sin helt særlige historie udmundet af de mennesker, der gennem tiden har beboet stedet. For herregården Moesgaards vedkommende er historien helt særegen, når man betragter den fra et arkæologisk perspektiv.

Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum.

Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de historiske spor i bygningerne.

Dato: Søndag d. 21. maj

Tidspunkt: kl. 10.30-12.30

Pris: 30 kr. pr voksen, børn til og med 17 år gratis - Billetter købes i vores webshop

Mødested: ved trappen foran herregårdens hovedbygning.