Rundvisning på herregården

Bliv introduceret til Moesgaards spændende historie

Enhver herregård har sin helt særlige historie udmundet af de mennesker, der gennem tiden har beboet stedet.

For Moesgaard Herregårds vedkommende er historien helt særegen, når man betragter den fra et arkæologisk perspektiv.

Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum.

Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de historiske spor i bygningerne.

Dato og tid: 17. september og 5. november kl. 10.30-12.30
Mødested ved trappen foran herregården
Pris: Voksen 30 kr. Børn til og med 17 år gratis

Køb billet