Mød eksperterne

Kom til foredrag og bliv klogere på det, der optager museets eksperter lige nu

22. november

Skibsværftet ved Fribrødre Å på Falster
Foredrag af Jan Skamby Madsen, tidligere museumsdirektør, Moesgaard Museum

Kl. 19.00 - 20.00
Auditoriet, Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr.

Et stort fund af skibsdele ved Fribrødre Å indgår som en del af Moesgaard Museums nye middelalderudstilling. I 1982 påbegyndtes de arkæologiske undersøgelser af stedet, og de strakte sig frem til og med 1993. Dele fra flere hundrede vikingeskibe blev blotlagt, og hele fundet havde et vendisk præg. I forbindelse med bearbejdningen af det store fundmateriale har det med hjælp fra de tidlige skriftlige kilder været muligt at give et bud på, hvad der skete langs Fribrødre-åens bred. Historien starter i 1066 og handler om den dansk-vendiske fyrstesøn Henrik Godskalksøn.

13. december

Der er et lys i mørket
Foredrag af Sara Heil Jensen, arkæolog, Moesgaard Museum

Kl. 18.30-19.15
Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr.

13. december fejrer vi Skt. Lucia. Men fortællingen om lysets helgen rummer også et mørke.
Et mørke med minder om en tid, da det var hedenske bål, der lyste nattehimlen op.


10. januar 2018

Middelaldervidenskab – middelalderverdensbillede

Foredrag af Ole J. Knudsen, guide på Moesgaard Museum og kommunikationsmedarbejder, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Kl. 18.30 - 19.15
Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr.

Universet er skabt af Gud. I det skabte er der indbygget matematiske og geometriske principper, så at studere verden er at søge Gud. Det var dagsordenen for de lærde på de nye universiteter i middelalderens Europa. Fra midten af 1000-tallet begyndte de græske og arabiske videnskabelige tekster at blive oversat til latin, og det førte til store fremskridt i rationel tænkning og i blandt andet optik, astronomi, medicin og matematik.

Køb billet til foredragene