Har du fundet noget?

Arkæologerne ved Moesgaard Museum får jævnligt henvendelser om fund. Det kan være en flintøkse, der har ligget i farfars vindueskarm i årtier eller noget, man har fået øje på i en jordbunke.

 

Har du fundet noget, kan du henvende dig til museets arkæologer. Typisk kan arkæologen fortælle om genstandens alder og funktion.

Med mindre arkæologen vurderer genstanden til at være "af særlig kulturhistorisk værdi", kan man beholde genstanden til glæde og udstilling i eget hjem. Ofte vil arkæologen registrere fundet ved at fotografere og måle det og notere fundforhold og sted.

Har du fundet noget, kan du henvende dig til museets arkæologer ved at ringe til Moesgaard Museum på 87 39 40 00, hvor du vil blive stillet videre til en af vores arkæologer. Du kan også sende en mail med beskrivelse og foto af genstanden og museet vil henvende sig, hvis det er et fund af særlig interesse.

Husk, at det er ulovligt at sælge genstande, der ville kunne erklæres for danefæ. 

Kontakt museets arkæologer på info@moesgaardmuseum.dk

Læs mere om kulturarvssikring, danefæ og danekræ på nedenstående link.