Kurser for elever

Alle kurser skræddersyes efter din gymnasieklasses behov og vi er altid minimum 2 undervisere på hvert kursus

1 Basiskursus i feltarbejde

Med basiskurset får dine elever basale færdigheder i at bruge antropologiske metoder. Vi introducerer til antropologiens kernemetoder deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode. I workshoppen giver vi eleverne nogle praktiske øvelser, hvor eleverne dels kan øve sig i at benytte metoderne, og dels selv mærke metodernes effekt og vidensmæssige udbytte. Kurset skræddersyes til det specifikke feltarbejde, eleverne skal ud og lave, hvorfor hvert kursus slutter af med en vejledning i at udforme et projektdesign.

Standardindhold
 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave.
Tid: 2 lektioner         
Pris: 3600 kr.

+ Tilkøb af kursus i analyse og formidling. I kan vælge at tilkøbe et 2 lektioners kursus, hvor vi underviser eleverne i at bearbejde, analysere og formidle deres indsamlede materiale fra feltarbejdsprojekterne. Pris 3600 kr.

2 Længere projektforløb

Skal du igang med et længerevarende projektforløb, tilbyder vi et kursus som introducerer dine elever til feltarbejdsmetoder, og udformning af projektdesign til videre analyse af deres indsamlede materiale. Kurset lægger vægt på refleksion over metode og analytiske perspektiver, og ønsker at give eleverne redskaber som de senere vil kunne anvende i AT-forløb og større selvstændige opgaver.

Standardindhold
 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Vejledning i udformning af projektdesign med henblik på elevernes specifikke feltarbejde
 • Afslutningsvis gennemgås de analytiske og formidlingsmæssige potentialer ved brug af feltarbejde.
Tid: 3 x 2 lektioner
Pris: 10.800 kr.

 

3 Studietur                                                                    

I forbindelse med studieture tilbyder vi et forløb i feltarbejdsmetoder og analyse. Fokus er på hvordan man kan lave feltarbejde i fremmede kulturer, herunder særligt på, hvordan man skaffer sig adgang til felt og informanter, samt hvad det indebærer selv at skulle producere viden. Se også vores kursuspakke til undervisning af lærere i forbindelse med studietur.

Standardindhold

Før studieturen

 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave. 
Tid: 2 lektioner


Efter studietur

 • Indføring i analyse af elevernes indsamlede materiale, med henblik på formidling enten i form af tekst, udstilling eller et visuelt produkt.
 • Der vil blive lagt vægt på analytisk refleksion over elevernes indsamlede materiale, samt deres metodiske overvejelser under feltarbejdet i udlandet. Denne kritiske refleksion vil de senere kunne bruge i forbindelse med større skriftlige opgaver og AT-forløb.
 •  
Tid: 2 lektioner
Pris: 7.200 kr.

 

4 Temaspecifik pakke (udviklet efter ønske fra lærer)

Har du et fagligt tema, som du ønsker at understøtte med feltarbejde, udarbejder vi et særligt skræddersyet forløb, som passer til netop jeres behov.

Pris: afhængigt af omfang

 

5 Museumspakken (på Moesgaard Museum)

Kurset giver eleverne et kvalificeret blik på museumsudstillinger, og hvilke formidlingsmæssige og metodiske overvejelser, som ligger bag et udstillingsdesign. Hvilke udfordringer ligger der i at formidle sine analytiske indsigter og sin generelle viden gennem i en udstilling, og hvordan giver disse overvejelser sig til kende i den færdige udstilling? Med kurset lærer eleverne at bruge museumsudstillinger som analyseobjekt og giver dem dermed et håndgribeligt udgangspunkt til at reflektere analytisk over udstillingernes konkrete tematiske indhold. Workshoppen giver en praktisk indføring i, hvad genstande kan fortælle om sociale og kulturelle fænomener som for eksempel religion, nationalisme, døden og globalisering.

Standardindhold:
 • Introduktion til formidling gennem genstande
 • Workshop om genstandes betydning. Her vil der være fokus på indsamlingen af genstande og hvad de bruges til i forhold til formidling af kultur.
 • Rundvisning på Moesgaard Museum med fokus på  udstillingsdesign og formidling gennem museets genstande og udstillingsrum
Tid: 10.00-15.00
Pris: 5400 kr.