Videnskabelige rapporter fra 2017

2017:1 HAM 4950, Bramdrup (FHM 4296/763) Arkæobotanisk analyse af et hus fra en middelalderlandsby ved Bramdrup

2017:2 HBV 1412, Revsinggård (FHM 4296/1187) Makrofossilanalyser af to gruber fra et langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder periode I

2017:4 VKH 4738, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993)Makrofossilanalyse fra den østlige del af et førromersk hus

2017:5 ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037)Makrofossilanalyse af en prøve fra en forsænkning i et langhus fra Klokkebægerkulturen

2017:6 LMR 14546, Ronæs skov (FHM 4296/86) Analysis of a late neolithic wooden structure at Ronæs skov

2017:8 MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) Makrofossilanalyse af to brandtomter fra henholdsvis ældre romersk jernalder og yngre germansk jernalder