Videnskabelige rapporter fra 2017

2017:1 HAM 4950, Bramdrup (FHM 4296/763) Arkæobotanisk analyse af et hus fra en middelalderlandsby ved Bramdrup

2017:2 HBV 1412, Revsinggård (FHM 4296/1187) Makrofossilanalyser af to gruber fra et langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder periode I

2017:4 VKH 4738, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993)Makrofossilanalyse fra den østlige del af et førromersk hus

2017:5 ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037)Makrofossilanalyse af en prøve fra en forsænkning i et langhus fra Klokkebægerkulturen

2017:6 LMR 14546, Ronæs skov (FHM 4296/86) Analysis of a late neolithic wooden structure at Ronæs skov

2017:7 ØHM 1048, Torvet, Springvand (FHM 4296/1681) Arkæobotanisk analyse af jordlag fra Svendborgs ældre middelalder

2017:8 MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) Makrofossilanalyse af to brandtomter fra henholdsvis ældre romersk jernalder og yngre germansk jernalder

2017:9 OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet

2017:10 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138)Analysis of waterlogged archaeobotanical samples from pits

2017:13 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Pollenanalyse af 20 prøver fra profil ved mellemneolitisk boplads

2017:14 LMR 14546, Ronæs Skov (FHM 4296/86) Analysis of a waterlogged archaeobotanical sample, x5

2017:15 VSM 09716, Dybdalsvej 20 (FHM 4296/2264) Vedanalyse af trækul fra en brandtomt af et langhus dateret til ældre romersk jernalder

2017:16 MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden

2017:17 VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø

2017:18 OBM 7030, Nordmarksvej (FHM 4296/2109) Pollenanalyse af vådområdelag fra bronzealderen

2017:19 KNV 00439, Glumsø Sø (FHM 4296/2266) Pollenanalyse af to prøver samt stratigrafisk udredning af lag langs søbredden 

2017:20 KNV 00102-01, Kulerup (FHM 4296/1961) Makrofossilanalyse af makrofossiler fra en staklade fra ældre romersk jernalder

2017:22 TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2017:23 ÅHM 6500, Frejlevgård etape V (FHM 4296/2272) Makrofossilanalyse af to-skibet langhus fra overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder

2017:24 FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119) Makrofossilanalyse af anlæg fra tidligneolitikum