Moesgaard Museums store særudstilling i 2017 bliver en rumlig, sanselig og visuel oplevelse uden genstande.

Rejsen er en filmisk produktion om syv menneskelige grundvilkår - fødsel, død, kærlighed, tro, angst, tab og rationalitet. Filmoptagelserne er foregået på syv kontinenter og har varet det meste af et år. Læs mere  

Kalender

Hele året kan man i museets udstilling blive klogere på vikingernes liv i det gamle Aarhus, der dengang hed Aros. Vælg en viking og følg ham eller hende på deres færd ud i verden. Udstillingen udvides med endnu en rejsende viking, nemlig vikingen Orm.

I udstillingen vil du kunne følge vikingen Orm ud på de samme rejsemål, som historien Røde Orm beretter om. Mærke slavekæderne, der holdt slaverne lænket til åren, føle den beskyttende ringbrynjes tyngde, opleve sølvskatte fra de russiske floder, og finde et sværd som Røde Orms Blåtunge.

Udstillingssporet om Vikingen kan opleves frem til d. 31. december 2017.

"Fraværets nærvær - De Dødes Liv i Cypern og i Danmark" er en unik udstilling på Moesgaard Museum med fokus på Cypern, hvor samtidskunst, arkæologi og antropologi kombineres i en mindre særudstilling

Døden er et universelt menneskeligt vilkår, men har kulturelt specifikke udtryk. Gennem samtidskunst, religiøse billeder, arkæologiske fund og nutidig praksis undersøger udstillingen ’Fraværets nærvær’, hvordan vi forbinder os med vores afdøde.

Publikum får mulighed for at møde personlige og religiøse fortællinger gennem genstande og kunstværker fra både Cypern og Danmark. Alle er fortolkninger af de afdødes betydning for vores liv. Hvad betyder den dødes krop, ritualer og fortællinger?


Værker af: Ditte Lyngkær Pedersen (DK), Camilla Monsrud (DK), Ergenc Korkmazel (CY), Yiannos Economou & Galina Dimova-Georgieva (CY), Rinos Stefani (CY), Susan Vargas (CY), Daniella Mouyiannou (CY).

Læs mere

 

Moesgaard Museum tager gæsterne med på en rejse ind i nogle af middelalderens absolutte højdepunkter i museets nye middelalderudstilling.

Epokegørende udgravninger på Falster har afsløret en dramatisk historie om Danmarks relationer til Venderne.

Sensationelle udgravninger af rester af mere end 100 skibe har givet næring til en historie om hævntogt, fyrstedrab og korstog. Udgravningen gav også anledning til fundet af den ældste havn i Aarhus.

Byens stemning, stræder, klostre og kirker, og, ikke mindst, alt det, der optager borgere og tilrejsende, når de slentrer ind af Vestergade eller besøger badstuen er også en del af udstillingen.

Borgerkrig og borge, pest og død og kristendommens sjælevejning er også menneskers vilkår i middelalderen, hvor mange lærte at feste og levede livet, ”thi i morgen skal du dø.”

 

©photo SCALA, Florence. Hieronymus Bosch (c. 1450-1516). 
Visions of the Hereafter: the Garden of Eden and the Ascent to Heaven. Venice, Palace Grimani

Foredrag af Jan Skamby Madsen, tidligere museumsdirektør, Moesgaard Museum

Et stort fund af skibsdele ved Fribrødre Å indgår som en del af Moesgaard Museums nye middelalderudstilling. I 1982 påbegyndtes de arkæologiske undersøgelser af stedet, og de strakte sig frem til og med 1993. Dele fra flere hundrede vikingeskibe blev blotlagt, og hele fundet havde et vendisk præg. I forbindelse med bearbejdningen af det store fundmateriale har det med hjælp fra de tidlige skriftlige kilder været muligt at give et bud på, hvad der skete langs Fribrødre-åens bred. Historien starter i 1066 og handler om den dansk-vendiske fyrstesøn Henrik Godskalksøn.

Kl. 19.00 - 20.00
Auditoriet, Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr

13. december fejrer vi Skt. Lucia. Men fortællingen om lysets helgen rummer også et mørke. Et mørke med minder om en tid, da det var hedenske bål, der lyste nattehimlen op.

Lucia optog er, som alt andet i vores kultur, et mix mellem fortid og nutid og mellem forskellige religioner og traditioner. Luciaoptoget er en lille rest af vores katolske middelalder, helgendyrkelse, hedenske asetro og folkelige overtro, rørt op med en trang til – i krigstid såvel som i fredstid - at tænde et lys i mørket.

Hør arkæolog Sara Heil Jensens spændende fortælling om Lucia, en fortælling, der rækker længere ud end hvide kjoler og skoleoptog.

Foredraget foregår Kl. 18.30-19.15 i auditoriet på Moesgaard Museum og koster 50 kr. – Klub Moesgaard medlemmer kun 25 kr.

Foredrag af Ole J. Knudsen, guide på Moesgaard Museum og kommunikationsmedarbejder, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Universet er skabt af Gud. I det skabte er der indbygget matematiske og geometriske principper, så at studere verden er at søge Gud. Det var dagsordenen for de lærde på de nye universiteter i middelalderens Europa. Fra midten af 1000-tallet begyndte de græske og arabiske videnskabelige tekster at blive oversat til latin, og det førte til store fremskridt i rationel tænkning og i blandt andet optik, astronomi, medicin og matematik.

Kl. 18.30 - 19.15
Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr.