Moesgaard Museum tager gæsterne med på en rejse ind i nogle af middelalderens absolutte højdepunkter i museets nye middelalderudstilling.

Epokegørende udgravninger på Falster har afsløret en dramatisk historie om Danmarks relationer til Venderne.

Sensationelle udgravninger af rester af mere end 100 skibe har givet næring til en historie om hævntogt, fyrstedrab og korstog. Udgravningen gav også anledning til fundet af den ældste havn i Aarhus.

Byens stemning, stræder, klostre og kirker, og, ikke mindst, alt det, der optager borgere og tilrejsende, når de slentrer ind af Vestergade eller besøger badstuen er også en del af udstillingen.

Borgerkrig og borge, pest og død og kristendommens sjælevejning er også menneskers vilkår i middelalderen, hvor mange lærte at feste og levede livet, ”thi i morgen skal du dø.”

 

©photo SCALA, Florence. Hieronymus Bosch (c. 1450-1516). 
Visions of the Hereafter: the Garden of Eden and the Ascent to Heaven. Venice, Palace Grimani

Kalender

Moesgaard Museum åbner 3. februar udstillingen ’Dialoger’, hvor publikum inviteres med på en rejse til den frosne sibiriske tundra, op ad Amazon-floden og ind i Australiens brændende stenørken.

Her har antropolog, fotograf og filmskaber Christian Vium besøgt efterkommere af oprindelige folk, som tidligere også har haft besøg af videnskabsfolk, fotografer og opdagelsesrejsende fra den vestlige verden. Som en del af sin forskning siden 2014 har Christian Vium taget tidligere tiders fotografiske materiale med tilbage til efterkommere af de oprindelige folk, der optræder på de originale fotografier, som han har fundet i arkiverne.

Læs mere om udstillingen

Enhver herregård har sin helt særlige historie udmundet af de mennesker, der gennem tiden har beboet stedet. For Moesgårds vedkommende er historien helt særegen, når man betragter den fra et arkæologisk perspektiv.

Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum.

Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de historiske spor i bygningerne.


Mødested ved trappen foran herregården kl. 10.30-12.30

Voksen: 50 kr. Børn til og med 17 år: 25 kr

Arrangementet er desværre udsolgt

Antropolog, fotograf og filmskaber Christian Vium inviterer med på en eventyrlig rejse til den frosne sibiriske tundra, op ad Amazon-floden og ind i Australiens brændende stenørken.

Onsdag 14. marts holder antropolog Christian Vium foredrag på Moesgaard, hvor han vil fortælle om sin aktuelle udstilling 'Dialoger', som lige nu vises i udstillingslaboratoriet på Moesgaard Museum.

Christian Vium vil fortælle om den antropologiske forskning, der ligger til grund for udstillingen, og om sit arbejde i grænselandet mellem antropologi og kunst.

Udstillingen 'Dialoger' tager udgangspunkt i, hvordan møder mellem forskellige kulturer op igennem historien har dannet grundlag for, hvordan vi som mennesker forstår hinanden, os selv, og vores fælles verden. Christian Vium har besøgt efterkommere af oprindelige folk, som også tidligere har haft besøg af videnskabsfolk, fotografer og rejsende fra den vestlige verden.

Med udstillingen og foredraget ønsker Christian Vium at åbne op for eftertanke og fordybelse og invitere til en dialog om, hvordan vi i mødet med andre forstår, hvem vi selv er, og lærer at tænke og indrette verden på nye måder.

Tidspunkt: 18.30-19.15
Sted: Auditoriet
Pris: 50 kr. (Medlemmer af Klub Moesgaard: 25 kr.)

Vi ser de samme stjernebilleder på nattehimlen, som mennesker gjorde i oldtiden.

Vinterhimlens billedbog hvælver sig over os med myter og historier, som har deres rod langt tilbage i den klassiske oldtid og til Mellemøstens tidligste kulturer, men hvor vikingernes stjernebilleder også er med.
Moesgaard Museums guide Ole J. Knudsen fortæller om stjernebilleder i museets auditorium, og hvis vejret er med os, går vi ud på taget, og ser på den ægte vare, og hører flere himmelhistorier.

Tidspunkt: 18.30-20.00
Sted: Auditoriet på Moesgaard Museum eller på taget, hvis vejret tillader det
Mødested: Billetsalget
Pris: 50 kr

 

Medbring varmt tøj og tykke såler.

Fra Moesgaard Museums museumsbygning er der vid udsigt over skovene syd for Aarhus. Taget på museet er et af de steder i Østjylland, hvor man bedst vil kunne opleve forårets imponerende fugletræk.

I april domineres forårets landfugletræk ved Moesgaard af arter, som hovedsagelig har overvintret i Mellem - og Sydeuropa. Det er kragefugle, duer, drosler, finker og som de mest spektakulære - rovfuglene. Måske kan vi også være heldige at se nogle af de første Afrikatrækkere.

Fra taget af museumsbygningen er der også en dejlig udsigt til Herregården. Moesgaards bygninger. Så mens man står og venter på næste rovfugl, vil der blive fortalt om herregårdens spændende og fascinerende historie. Som en del af arrangementet vil der være kaffe og rundstykker.

Glæd jer til en dejlig formiddag på taget af Danmarks vel mest betagende kulturhistoriske museumsbygning.

Mødested: taget af Moesgaard Museum. Tid: kl. 8 - 11.
Pris: 100 kr. pr. person.


Tilmelding senest onsdag den 28. marts.

Formidlere: Naturvejleder Ole Sørensen, Moesgaard Museum og naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Fra Moesgaard Museums museumsbygning er der vid udsigt over skovene syd for Aarhus. Taget på museet er et af de steder i Østjylland, hvor man bedst vil kunne opleve forårets imponerende fugletræk.

I april domineres forårets landfugletræk ved Moesgaard af arter, som hovedsagelig har overvintret i Mellem - og Sydeuropa. Det er kragefugle, duer, drosler, finker og som de mest spektakulære - rovfuglene. Måske kan vi også være heldige at se nogle af de første Afrikatrækkere.

Fra taget af museumsbygningen er der også en dejlig udsigt til Herregården. Moesgaards bygninger. Så mens man står og venter på næste rovfugl, vil der blive fortalt om herregårdens spændende og fascinerende historie. Som en del af arrangementet vil der være kaffe og rundstykker.

Glæd jer til en dejlig formiddag på taget af Danmarks vel mest betagende kulturhistoriske museumsbygning.

Mødested: taget af Moesgaard Museum. Tid: kl. 8 - 11.
Pris: 100 kr. pr. person.


Tilmelding senest onsdag den 28. marts.

Formidlere: Naturvejleder Ole Sørensen, Moesgaard Museum og naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.