Museets bestyrelse

Moesgaard Museums Bestyrelse
Opdateret december 2017
Johannes Flensted-Jensen (fmd.)

Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Johnny Laursen (næstfmd.)

Dekan
Udpeget af Aarhus Universitet

Dan Boyter

Direktør, Pressalit 
Udpeget af Moesgårds Venner

Rita Danielsen

Udpeget af Aarhus Kommune

Bent Hansen

Regionsrådsformand
Udpeget af bestyrelsen

Sanne Houby-Nielsen

Styresman for Nordiska Museet, Stockholm
Udpeget af bestyrelsen

Flemming Knudsen

Udpeget af Region Midtjylland

Lars Krants 

Afdelingsleder
Valgt blandt Museets medarbejdere

Kirsten Jensen

Stabschef 
Udpeget af Aarhus Universitet

Jørn Senger

Direktør
Udpeget af bestyrelsen