Se kostumerne fra Røde Orm

Få en gratis introduktion hver onsdag kl. 17.30 i udstillingen af kostumerne fra Det Kongelige Teaters forestilling om Røde Orm

Vikingeeventyret Røde Orm blev i sommeren 2017 opført som friluftsforestilling ved Moesgaard Museum.

Nu kan du komme tæt på håndværket bag og opleve kostumerne fra forestillingen, der blev skabt i samarbejde mellem Det Kongelige Teater, Moesgaard Museum og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Hver onsdag kl. 17.30 er der gratis introduktion til udstillingen for alle interesserede.

Her fortæller vi om de materialevalg og udtryk, der er brugt til kostumerne og om de spor af vikingetiden, som kan ses i kostumerne, selvom de er lavet til en nutidig teaterforestilling, der har sit udgangspunkt i fiktionen nemlig i romanen om Røde Orm.

Røde Orm teaterforestillingen er en bearbejdelse af Frans G. Bengtssons roman af samme navn, hvor den unge vikingehøvding Røde Orm hvirvles ind i religiøse og verdslige magtkampe.

Hør også om museets vikingeudstilling, hvor du kan følge i Røde Orms fodspor og opleve, hvordan eksperterne mener Røde Orms liv og levned ville have været, hvis han havde været en virkelig viking. 

Forestillingen om Røde Orm opføres igen i sommeren 2018 af Det Kongelige Teater i Ulvedalene i Dyrehaven ved København.

Kostumerne fra Røde Orm-forestillingen på Moesgaard kan ses på museet hele efteråret.