Social smitte

Forskerudstilling fra 11. februar til 14. maj

 

Hvad er det, der smitter mellem mennesker, når vi ikke taler om vira og bakterier? Hvordan spredes såkaldt ikke-smitsomme sygdomme og fænomener og får epidemisk karakter?

I en ny forskerudstilling, har en gruppe antropologer fra Aarhus Universitets EPICENTER* set på vidt forskellige fænomener, der traditionelt opfattes som ikke-smitsomme, såsom PTSD, diabetes, cancer, overvægt og medicinresistens. De har lavet feltarbejde i Uganda, Danmark, Indien, Sibirien, Sydafrika og Egypten.

Tilsammen skaber disse felter en udstilling om epidemier af social smitte. Udstillingen formidler højaktuel forskning på en sanselig og informativ måde og tilgodeser et bredt publikum. Udstillingen er for alle over 12 år og kan ses i museets udstillingslaboratorium under den store foyertrappe.

To forskningsprojekter er udfoldet i fuld skala: dels en hus-lignende lydskulptur, der handler om overvægt, dels grafer større end et menneske, der fortæller historien om hvordan cancer blev en akut sygdom.

Desuden kan publikum opleve en række video/forsker rum, en slags mini-kontorer, hvor forskere fra EPICENTRET fortæller om deres projekter.

 

*EPICENTER (Center for kulturelle epidemier) er et forskningscenter ved Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet, som de sidste fem år har udforsket social smitte. Yderligere oplysning: www.epicenter.au.dk