På feltarbejde i Sibirien

Ny miniudstilling om etnografernes arbejde

3. februar åbner den første miniudstilling i en ny udstillingsserie "Med etnografen på feltarbejde" om feltarbejdet bag Moesgaard Museums etnografiske udstillinger.

 

Hjørnestenen i etnografiens forskning er feltarbejdet, hvor forskeren langvarigt bosætter sig blandt de mennesker, de ønsker at forstå. Det er helt centralt at opnå gode relationer med dem, for bryder de sig ikke om én, har de ikke lyst til at dele tanker og følelser om deres liv, og i særdeleshed ikke omkring tunge emner som død, tab og sorg.

Den nye miniudstilling " Blandt tjukterne i Sibirien" handler om etnograf Jeanette Lykkegårds feltarbejde blandt nomadefolket tjukterne i Sibirien.

Jeanette Lykkegård har undersøgt de dødes og deres efterladtes liv blandt tjuktjerne i det nordøstlige Sibirien og her var det netop de nære relationer, der opstod mellem hende og de lokale, som gav hende adgang til helt nye opdagelser i forståelsen af deres forhold til døden.

Mød Jeanette i vinterferien

I forbindelse med udstillingen opstiller vi i vinterferien en sibirisk jurte – en hytte, magen til den, tjukterne bor i – foran Moesgaard Museum. Her kan børn og voksne høre om Jeanettes arbejde og være med til at garve skind, bage brød og lave mad over bål. 

Det er også Jeanettes adoption ind i en lokal familie og hendes engagement i nomadelivet, vi kan takke for, at vi som et af de få museer i verden har to såkaldte ’gihr-gihr’ figurer i vores samling. Der er tale om helt unikke figurer, der forbinder de levende og de døde, og som i sig selv har en slags liv, der kan mistes. Således lever de tjuktjiske forfædre lidt videre her på museet.

Gihr-Gihr skal bespises med fedt to gange årligt. Næste gang det sker er 15. februar kl. 14 på Moesgaard Museum, hvor man er velkommen til at komme og overvære bespisningen.

Næste miniudstilling i serien om forskernes feltarbejde bliver:

Etnograf Thea Skaanes tid hos hadzaerne, en gruppe jægere-samlere i Tanzania – åbner medio juni 2017.