En personlig kiste ærer den døde

En designkistes udformning afspejler den afdødes liv og status. En fisker vil vælge en fisk at blive begravet i; en chauffør en lastbil, og en sæbefabrikant et stykke håndsæbe.

Tidligere udstilling

Frem til 3. januar 2016 udstillede Moesgaard Museum 11 designkister i museets lille udstillingslokale.

De ghanesiske kistemageres eksperimenteren med kisternes form og udtryk tog for alvor fart i 1950’erne, og designkisterne har siden vundet indpas i Ghanas hovedstad Accra, hvor der i dag er flere kistemagerværksteder, der fremstiller designkister.

På etnografiske museer og forskningsinstitutioner i Europa og USA er der bud efter de ghanesiske kistebyggere. For kisterne er et eksempel på, hvordan en lokal tradition forandrer og udvikler sig. Traditioner forandres hele tiden; de udfordres, modstår pres og ændrer sig. Og de fantasifulde kister bærer dermed på en fortælling om, hvordan lokale traditioner påvirkes af opmærksomhed langvejs fra – om globalisering. Tidligere var kisterne forbeholdt ’eliten’ i Ghana – nu ændrer traditionen sig til også at gælde resten af befolkningen.

Kristendom og kister
Kisterne fortæller også noget vigtigt om, hvordan man i Ghana forholder sig til døden efter kristendommens indførelse. Folk begraves efter kristen skik i kiste, men den dødes ånd lever videre og får udtryk gennem blandt andet den ’personlige kiste’. Et eksempel på, hvordan kristne har taget designkisterne til sig er også, at hvor kristne førhen var meget skeptiske over for designkisterne - som blev forbundet med forfædredyrkelse og dyreofringer – er de nu i stigende grad begyndt at bestille kister formet som bibler. På den måde forenes den kristne persons ønske om at få en personlig kiste som afspejler hans tilhørsforhold til den kristne tro.

’Fantasy Coffins ’med dansk aftryk
Det er således en historie om en lokal tradition opstået i rudimentære snedkerværksteder i området omkring Ghanas hovedstad, Accra, der har vakt stor opmærksomhed i den vestlige verden. For kisterne kan betragtes som kunst i deres egen ret og et udtryk for en lokal kulturel innovation, som også er en designidé med global effekt. En kiste formet som en Tuborg-flaske, en Vestas vindmølle og en Mærsk-container er præcis også et udtryk for en forening af noget lokalt og ikke-lokalt. Kisterne på Moesgaard Museum er fremstillet af den ghanesiske kistemager, Eric Adjetey Anang under kulturarrangementet Image Festival i Danmark for et par år siden.