Fraværets nærvær

Udstilling om de dødes liv i Cypern og i Danmark.

Døden er et universelt menneskeligt vilkår, men har kulturelt specifikke udtryk. Gennem samtidskunst, religiøse billeder, arkæologiske fund og nutidig praksis undersøger udstillingen ’Fraværets nærvær’, hvordan vi forbinder os med vores afdøde.

"Vi skal alle miste og selv dø, og der er ligheder i vores overordnede måder at tackle vilkåret og fænomenet på til trods for individuelle og endog kulturelle forskelle. Det partikulære og det universelle – individuelle og kulturelle varianter over almenmenneskelige ligheder – er altid velegnet som musealt greb, også til Moesgaards undersøgelse af de dødes liv i Cypern og Danmark."

Weekendavisen, 29. september 2017

Publikum får mulighed for at møde personlige og religiøse fortællinger gennem genstande og kunstværker fra både Cypern og Danmark. Alle er fortolkninger af de afdødes betydning for vores liv. Hvad betyder den dødes krop, ritualer og fortællinger?

Udstillingen kunne ses fra 23. september 2017 til 7. januar 2018 

 

'Fraværets nærvær' viser værker af Camilla Monsrud (DK), Ditte Lyngkær Pedersen (DK), Emil Westman Hertz (DK), Ergenc Korkmazel (CY), Rinos Stefani (CY), Susan Vargas (CY), Yiannos Economou (CY).

De udstillede genstande er fra Antikmuseet, Aarhus Universitet; Davids Samling, København; Ny Carlsberg Glyptotek, København; Daniella Mouyiannou (CY) og De Etnografiske Samlinger, Moesgaard Museum

Udstillingen er produceret med støtte fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Pafos 2017, samt Statens Kunstfond og er en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Pafos, Cypern, er lige som Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og det har givet anledning til projektet, som både rummer smukke fortællinger og uløste konflikter. I juli åbnede Society of Cypriot Studies en søsterudstilling i Pafos.