Børn på museet

Et nyt partnerskabsprojekt mellem Moesgaard Museum og Katrinebjergskolen tager sit afsæt i et stort ønske fra begge sider om at nyskabe og nytænke skole og museum med fokus på dannelse, læring og leg.


Moesgaard Museum "adopterer" tre 1. klasser årgang 16/17. Eleverne skal være tilknyttet museet i hele deres skoletid, og i ni år vil skolen og museet dermed arbejde tæt sammen om at skabe nyt indhold og nye former i skole-museum samarbejdet.

Motivationen er enkel

En tro på at skole og museum kan styrke hinandens virke til gavn for eleverne – og med eleverne som deltagere! Fokus er på dannelse, læring og leg, ligesom selve samarbejdsformen skal undersøges, udvikles, justeres og ændres i processen.

For Katrinebjergskolen er der flere mål med projektet. Hvor vidt kan samarbejdet med et museum række, hvor mange skolefag kan forløbene favne qua Moesgaards meget forskelligartede fagområder og kan samarbejdet udvikle skolens syn på læring og kreativitet i samspil med de mange professioner på museet?

Vi håber at dette partnerskab vil inspirere endnu flere museer til at indgå partnerskaber om adoption af årgange, så vi kan udforske og udvikle projekterne både på tværs sf skole og museum, samt museerne imellem. 

Skolebørn som museumseksperter

Skolebørnene er fremtidens museumsgæster, og for Moesgaard Museum handler det også om at undersøge, om skolens måde at gribe læringsprocesser an kan inspirere museet i deres udstillingsdesign. Bliver eleverne kritiske eksperter, der udvikler museet? Og udvides museets gæsteprofil på længere sigt af den tætte tilknytning til elever og forældre?

Med på projektet som følgeforsker er lektor fra Københavns Universitet, Kjetil Sandvik. Som følgeforsker vil han følge projektet tæt og sikre, at erfaringerne fra samarbejdet mellem Moesgaard og Katrinebjergskolen samles op og de gode erfaringer forankres i skole-museum samarbejdet og inspirerer til andre partnerskabskonstellationer.