Erhvervspraktik på Moesgaard Museum

Går du i 8. eller 9. klasse, og bor du i Aarhus, Odder, Favrskov eller Samsø Kommuner, så kan du komme i praktik på Moesgaard Museum.

Moesgaard Museum tager elever fra 8. og 9. klasse i praktik. I løbet af praktikugen vil du få et indblik i, hvordan der arbejdes på en arkæologisk udgravning, hvordan Konservering- og Naturvidenskabelig afdeling efterbehandler materialet fra udgravninger, og endelig hvordan Formidlingsafdelingen formidler arkæologi.

Hvem skal du kontakte?

På grund af øget mængde praktikhenvendelser tager vi praktikanter fra vores eget arkæologiske område. Hvis du bor i Aarhus, Odder, Favrskov eller Samsø Kommuner skal du være velkommen til at sende os en ansøgning til Marlene Sørensen på mailadressen: mas@moesgaardmuseum.dk.

Har du yderligere spørgsmål, kan Marlene Sørensen kontaktes på tlf. 23382331.