Mosens ofre

Med udgangspunkt i et af de bedst bevarede moselig, Grauballemanden, forsøger vi at finde ud af hvem han var, hvordan han døde og hvorfor. Sammen undrer vi os over, hvad det vil sige at ofre i jernalderen. Hvad er forskellen på at være et offer for noget og et offer til noget?

Periode: Jernalder 500 fvt.- 800 evt.
  • Klassetrin: Forløbet anbefales til alle klassetrin
  • Relevante fag: Historie, dansk, kristendom/religion, biologi, samfundsfag, natur/teknik, madkundskab.  
  • Gruppens maksimale størrelse: 25 elever og 2 lærere.


Eleverne skal i udstillingen indsamle data, så de kan komme med et kvalificeret gæt på, hvad der hændte med Grauballemanden. Her forholder eleverne sig kritisk til de beviser, de bliver præsenteret for på museet, og argumenterer for deres teori. Til sidst samler vi op og snakker om på både elevernes og museets teorier. Vi undrer os over menneskets værdi dengang og i dag. Hvad er det ultimative offer i fremtiden? 

Dette forløb kan tilpasses følgende varighed og priser
  • 1 time 900 kr.
    Som ovenstående beskrivelse.
  • 1,5 time 1.100 Kr.
    Som forløbet på 1 time, men med mere fordybelse i de enkelte stop

Her anbefaler vi forløbet på 1,5 time.

Forløbet kan også bestilles på engelsk
(Ved ønske om tysk skal dette fremgå tydeligt af forespørgslen, med sandsynlighed for, at dette ikke kan lade sig gøre.)