Solens Folk

Sammen snakker vi om handel, status og valuta i bronzealderen. Vi følger bronzealderens handelsruter hele vejen fra paladsbyen Mykene og op til ravlandets kyst i Danmark. Med udgangspunkt i tre velbevarede grave fra Borum Eshøj ser vi, hvordan status også kommer til udtryk i døden


Periode: Bronzealder 1700 fvt.-500 fvt.
 • Klassetrin: Forløbet anbefales til alle klassetrin, og er specielt godt egnet til indskoling og mellemtrin.
 • Relevante fag: Historie, dansk, religion, samfundsfag, matematik, billedkunst, håndarbejde, sløjd.
 • Gruppens maksimale størrelse: 25 elever og 2 lærere.


Gennem leg og dialog iscenesætter vi os som handelsfolk i bronzealderen. Vi tager udgangspunkt i  elevernes egne erfaringer og italesætter, hvordan man handler over store afstande og hvornår ting får en stor værdi. Hvad er god valuta hjemme i din skuffe? Vi undrer os over, hvilken status de døde begravet i Borum Eshøj mon har haft. Undervejs møder vi også en kvinde, der er bindeleddet til gudernes verden i bronzealderen.
 
 

Dette forløb kan tilpasses følgende varighed og priser.
 • 1 time 900 kr.
  Som ovenstående beskrivelse.
 • 1,5 time 1.100 kr.
  Samme som forløbet på 1 time inklusiv mere tid til at fortælle om gravhøjenes opbygning og betydning samt længere tids fordybelse i de enkelte stop.
   

Her anbefaler vi forløbet på 1 time.

Forløbet kan også bestilles på engelsk
(Ved ønske om tysk skal dette fremgå tydeligt af forespørgslen, med sandsynlighed for, at dette ikke kan lade sig gøre.)