Under angreb

Med udgangspunkt i det velbevarede våbenfund fra Illerup Ådal oplever vi et stort jernalderslag udkæmpe sig om ørene på os. Vi følger optakten til slaget, kampens hede undervejs, og er med til de efterfølgende ofringer til guderne

Periode: Romersk jernalder, år 205 evt.
  • Klassetrin: Forløbet anbefales fra 5.klasse. 
  • Relevante fag: Dansk, historie, kristendom/religion, engelsk, samfundsfag, og sløjd. 
  • Gruppens maksimale størrelse: 25 elever og 2 lærere.

Sammen følger vi familien på flugt, så den kæmpende soldat og slutteligt de sejrende krigskonger. Her reflekterer vi over, hvordan sympatien ændrer sig undervejs. Hvad kan der være sket med de overlevende? Hvilke menneskeskæbner gemmer sig bag de mange krigsfund? Til sidst kobler vi vores refleksioner til nutiden og fremtiden, og undrer os over, hvordan krige udspiller sig i dag.

Dette forløb kan tilpasses følgende varighed og priser:
  • 1 time 900 kr.
    Forløbet følger ovenstående beskrivelse.
  • 1,5 time 1.100 kr.
    Samme som forløbet på 1 time med mere tid til fordybelse, eksempler, dialog og elevinddragelse. 

 
Her anbefaler vi forløbet på 1 timer. 

Forløbet kan også bestilles på engelsk
(Ved ønske om tysk skal dette fremgå tydeligt af forespørgslen, med sandsynlighed for, at dette ikke kan lade sig gøre.)