Kanhave Kanal

Lige midt i Danmark ligger Kanhave Kanal på Samsø. Kanalen blev anlagt i 700-tallet og er et imponerende vidnesbyrd om datidens ingeniørmæssige kunnen.

 

Der er nemlig tale om en 500 meter lang og 11 meter bred kanal, som blev gravet – med håndkraft – tværs igennem Samsø fra Sælvig Bugt til Stavns Fjord.

Smutvejen gennem Samsø gjorde det hurtigere for vikingernes krigsskibe at komme mellem øst og vest, og samtidig udgjorde kanalen et strategisk velplaceret havneanlæg. Med ny formidling på stedet, kan du læse mere om Kanhave Kanal og se en rekonstruktion af bolværket og en model af det berømte vikingeskib fra Ladby.

 

Find vej til seværdighederne på kulturruten Guder og Gåder!