Fra Klan til Kongedømme

På øen Bahrain, der er på størrelse med Falster, kendes 75.000 gravhøje fra bronzealderen. Forskningsprojektet er fokuset på udviklingen af elitens gravskik på overgangen fra stamme til stat. Dermed kaster projektet nyt lys over processerne bag fremkomsten af en central magt med en dynastisk herskerklasse.

Forskningsprojekt 

Det vigtigste element i forskningsprojektet er arkitektoniske analyser af den kongelige gravplads på Bahrain. Hermed belyses processerne bag samfundets overgang fra stamme til stat.

Gådefuld gravarkitektur

Dilmuns elite blev gravlagt i store H-formede gravkamre, mens den jævne befolknings grave var L- eller T-formede. Projektet søger en forklaring på fænomenet ved at analysere flere tusinde gravkamre fra perioden før, under og efter overgangen fra stamme til stat. De foreløbige analyser peger på, at Dilmuns særlige gravkamre indledningsvist var knyttet til forestillinger om genfødsel og døderejse, men at systemet ved statens opståen blev stramt reguleret af den herskende klassen.

Palmetrækul daterer kongegravene

Kalkmørtel blev anvendt til at konstruerer kongegravene, og mørtelen indeholder kul fra det palmetræ, der blev brugt til at brænde kalken før gravbyggeriet. Ved hjælp af C14 metoden dateres kulstofet i mørtelen og dermed hver enkelt kongebegravelse. Dateringerne giver os enestående ny viden om, hvornår Dimuns royale dynasti blomstrede og faldt. Projektet tidsfæster dermed kongemagtens introduktion og forbedrer vores forståelse af de tidligste stater i Mellemøsten.