Hummelure

Landsby, gårde og landbrug i jernalderens Østjylland

I perioden mellem 2009 og 2012 har Moesgaard Museum foretaget store udgravninger af en meget velbevaret jernalderlandsby beliggende ved Skjoldelev ca. 10 km vest for Århus. Landsbyen, der strækker sig over et meget stort areal på ca. 5-6 hektar, kan dateres til perioden mellem ca. 200 e.Kr og 700 e.Kr, hvilket vil sige fra yngre romersk jernalder til og med yngre germansk jernalder.

Landsbyen ved Hummelure er efter østjyske forhold særdeles velbevaret. Moesgaard Museum har ikke tidligere udgravet en landsby fra yngre jernalder i så stor målestok.

Ved Hummelure har det været muligt for museet at få afdækket meget store dele af landsbyen og ved omhyggelige undersøgelser og analyser at få et godt indblik i, hvordan gårdene, landbruget og dets husdyrhold i jernalderens Østjylland fungerede, og hvorledes gårdene var organiserede i landsbyen. Udgravningerne af Hummelurelandsbyen har samtidigt givet stof til videre bearbejdning af netop husene som redskab til en bedre og mere præcis kilde til datering af husene fra yngre jernalder.

Undersøgelserne er gennemført med støtte fra en privat fond.