De etnografiske samlinger

Museets etnografiske magasinsamlinger

De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum har tre formål: indsamling af, forskning i og formidling af etnografi og etnografiske genstande.

Samlingerne rummer henved 50.000 genstande fra hele verden, og de bruges både til forskning og i udstillinger. De er for størstedelens vedkommende indsamlet siden 1950, og samlingerne udbygges løbende i forbindelse med nye indsamlings- og forskningsprojekter. Også fotosamlinger, film- og lydoptagelser indgår i De Etnografiske Samlinger.