Camera as Cultural Critique

Tværkulturel dialog i en digitaliseret verden

Audiovisuelle medier

Tværkulturel forståelse er en stor udfordring i en verden, der bliver stadig mere global, men hvor etniske, religiøse og nationale skel samtidig bliver dybere. Participatoriske metoder med brug af audiovisuelle medier tilbyder vigtige, men fortsat uudnyttede muligheder for at forholde sig til denne udfordring.

Formålet med dette projekt er at udvikle audiovisuelle og participatoriske forskningsmetoder, der kan styrke tværkulturel kommunikation såvel som kulturel kritik. Det er projektets antagelse, at tværkulturelle dialoger drives og stimuleres af kulturel refleksion og selvkritik.

Vores centrale hypotese er, at audiovisuelle undersøgelsesmetoder gør det muligt at forholde sig til det sociale livs umiddelbarhed og derved undgå en tendens i social analyse til at acceptere forudgivne koncepter og tidslig reduktionisme.

I en nutidig verden, der er mættet med audiovisuelle og digitale medier, undersøger dette projekt, hvordan et grundlag for tværkulturel dialog og kritik kan etableres ved brug af digitale sociale medier, visualisering gennem fotos og film og interaktive udstillinger.