Urban Diaspora

Historien om immigranters møde med Skandinavien i perioden mellem 1500 og 1700

Urban Diaspora

The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden

Jysk Arkæologisk Selskab 2020, 540 sider, ill. Pris kr. 498,00, kan købes hos Aarhus Universitetsforlag

Bogen Urban Diaspora - The rise and Fall of Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden er skrevet af et dansk-svensk forskerhold med deltagere fra Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Göteborgs Universitet, Center for Byhistorie, Nordjyllands Historiske Museum, Museum Nordsjælland, Bohusläns Museum og Statens Historiska Museer, Stockholm.

Historien om immigranters møde med Skandinavien er evig aktuelle. Perioden mellem 1500 og 1700 var en brydningstid mellem det middelalderlige samfund og det moderne, og forvandlingen fandt sted ikke mindst takket være store migrantstrømme, der kom til Danmark i denne periode. Blandt migranterne var højt specialiserede kunstnere, arkitekter og håndværkere, der kom til Danmark for at arbejde på de kongelige byggearbejder som Kronborg, Rundetårn og Rosenborg i perioden. Men migrantstrømmene omfattede også flygtninge fra religionskrigene i Europa, yngre sønner fra europæiske handelshuse der søgte lykken i Danmark, et stort antal soldater der kom hertil med deres regimenter, og et lige så stort antal fattige, mest kvinder, der søgte arbejde som tjenestefolk i de danske byer. Men historien om disse mennesker, deres møder med danskerne og ikke mindst deres arkæologiske spor er endnu ikke udfoldet til fulde. Med udgangspunkt i detaljerede arkæologiske, historiske og naturvidenskabelige analyser udfolder bogens 17 kapitler møder mellem migranter og danskere med udgangspunkt i materiale fra arkæologiske udgravninger i tre byer: Aalborg, Helsingør og svenske Göteborg. Bogen præsenterer migranternes materielle kultur som udgravninger af adskillige bebyggelser beboet af migranter har givet indblik i, og sætter både den materielle kultur og migranterne selv ind i den historiske, politiske og geopolitiske kontekst. Således præsenterer bogen de arkæologiske udgravninger i de tre byer og præsenterer genstandsmaterialer og analyser af arkæozoologiske og arkæobotaniske levn til belysning af migranternes forbrug og boligkultur. Analyserne af migranternes boligkultur, konsumtion og ressourceforbrug afslører migranterne som frontløberne for det moderne forbrugssamfund. Bogen fører os også ind i adskillige migranthjem, og afslører hvordan migranterne brugte deres hjem aktivt og udstyrede det med hjemlandets billeder, bøger og pragtgenstande for at skabe et lille stykke af hjemlandet i det fremmede. Bogen analyserer også migranternes valg af ægteskaber og fadderskaber, der alle afslører en række varierede strategier, afpasset den politiske og økonomiske situation i de tre byer. Aalborg afsløres hermed som hjemstedet for en migrant overklasse, der hurtigt assimileres ind i den danske elite gennem en nøje planlagt ægteskabsstrategi. Helsingør afsløres som hjemsted for et stort og dynamisk migrantsamfund, tæt overvåget af myndighederne; et samfund der for en meget stor dels vedkommende levede segreret fra det danske samfund, der omgav dem. Og Nya Lödöse afsløres som en smeltedigel, hvor tildeling af økonomiske og politiske rettigheder gav anledning til en integration af migranter og svenskere til et kosmopolitisk dynamisk bysamfund; en dynamo for udviklingen af den svenske stormagtstid i slutningen af 1600tallet, mens Danmarks storhedstid gik på hæld.

Omtalen er skrevet af Jette Linaa, ph.d. i arkæologi og ansat som museumsinspektør ved Moesgaard Museum og adjungeret lektor på Aarhus Universitet. Jette Linaa har været med i forskningsprojektet bag bogen. 

Forskningsprojektet er finansieret af Det frie Forskningsråd/humaniora.