Hvad er et hjem?

Moesgaard får stor bevilling fra VELUX FONDEN til forskning i hjemlighed.

Publiceret: 27. maj 2020  

Hvad er ’hjem’, og hvilke materielle former tager det, når hjemlighed ikke er knyttet til ét bestemt sted? Stadig flere mennesker lever i bevægelse og med tilhørsforhold spredt over store afstande. Det rejser nye antropologiske spørgsmål til, hvad ’hjem’ er og kan forstås som.

Nogle af de spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt nu undersøge ved hjælp af en stor bevilling fra VELUX FONDEN. Moesgaard Museum har i samarbejde med Aarhus Universitet og Museum Sønderjylland fået en ud af tre store bevillinger fra VELUX FONDENS museumsprogram.

Fra søfolk i Stillehavet til minoriteter i Sønderjylland

Med afsæt i traditionen for etnografiske studier af nomader på Moesgaard Museum skal projektet udforske de materialiteter, rumligheder og atmosfærer, som udgør ’hjem’ for nutidige grupper, for hvem mobilitet er et permanent økonomisk, historisk og identitetsmæssigt karakteristika. Feltstudier blandt så forskellige grupper som søfolk i Stillehavet, diasporagrupper og nomader i Afrika og mobile minoriteter i Sønderjylland vil bidrage med ny komparativ viden og teori om forholdet mellem materialitet og hjemlighed.

Centralt i projektet er en nytænkning af museal samtids-indsamling, hvor audiovisuelle metoder, særligt 3D-foto/VR, systematiseres som dokumentation og data. Audiovisuelle metoder og produkter vil også indgå eksperimentelt i udstillinger under projektets slutfase.

Læs mere om projektet og Velux Fondens museumsprogram