Den første himmelfart

Vær med til at opføre bronzealdermenneskets solritualer og genskabe den første himmelfart på taget af Moesgaard.

I Kristi Himmelfartsferien kan hele familien være med til at opføre et solritual på taget af Moesgaard. Museets formidlingsmedarbejdere tager børn og voksne med på en tur tilbage til bronzealderen, hvor man foretog rituelle handlinger ud fra den forestilling, at solen skulle hjælpes på sin rejse fra dag til nat.

Det spektakulære fund fra Kallerup, en figur med dobbeltansigt og hornet hjelm, omsætter bronzealderens billede verden til virkeligheden. Sammen med andre fund er de med til at bekræfte, at bronzealderens helleristninger ikke er abstrakte fantasier udhugget i sten, men direkte vidneskildringer af rituelle handlinger.

Solritual på taget af Moesgaard

Torsdag 30. maj - søndag 2. juni. Torsdag, fredag og lørdag kl. 12.00 og kl. 15.00. Søndag kl. 14.00.
De mennesker, der for 3000 år siden lavede helleristninger, viser os portrætter af deres virkelighed. De viser os solens himmelfart og de ritualer, de brugte til at dreje verdens hjul med.

Dengang som nu påvirker mennesker verden omkring sig. På Moesgaard kan I være med til at genskabe solens rejse over himlen og være med til endnu engang at dreje på verdens hjul, når vi i ritualet flytter solskibet fra morgen til middag og fra middag til nat. 

 

Helleristningsværksted for børn

Soltegnsværksted

Torsdag 30. maj - søndag 2. juni, kl. 11.00 - 16.00.

I værkstedet skaber voksne og børn sammen rituelle soltegn efter forbillede fra konkrete bronzealderfund, som de hæver mod himlen, når vi flytter solen på taget

I bronzealderudstilling Solens folk kan man forud for arbejdet se den fortælling, som mennesker fra 3000 år siden har støbt i bronze og hugget i sten for at beskrive solens rejse.

Aktiviteten er egnet for familier med børn fra 5 år. Deltagelse i aktiviteten kræver entrébillet til museet. Entré er gratis for børn på Moesgaard Museum.