Moesgaard undersøgte Børsens tømmer

I juni 2023 undersøgte Moesgaard Museum tømmeret i tagkonstruktionen i Børsen ved hjælp af dendrokronologisk undersøgelse også kendt som årringsdatering.

Tagkonstruktionen i Børsen var opbygget af fyrretræ. De bærende elementer i konstruktionen – hovedbindterne – var opbygget med såkaldte konger, som er en kæmpe stykke tømmer. Andre dele af konstruktionen – hjælpebindterne – var tilsyneladende uden bærende funktion, og var formentlig lavet med det formål at ændre tagets opbygning, tilsyneladende uden at dette blev en realitet.

Video | Undersøgelser af tagkonstruktionen på Børsen

 

Børsens tømmer var formentlig fra Gotland

Dendrokronologi daterer årringene i tømmeret, og på den måde opnår man nøjagtige årstal for, hvornår tømmertræerne er fældet. Samtidig kan dateringerne afgøre, hvor træerne kommer fra ud fra årringenes vækstmønster.

De dendrokronologiske dateringer af fyrretræet i tagkonstruktionen viste, at tømmeret i hovedbindterne var fældet i årene op til Børsens opførelse i 1619-23.

Tømmeret i hjælpebindterne var fældet i årene 1742-44.

Fælles for tømmeret var, at deres årringsmønstre passede bedst, med fyrretræer fra det østlige Sverige, især Gotland, hvor træerne formentlig er fældet. 

 Hent rapporten med undersøgelsen resultater

Video | Moesgaard Museum | Hvad er dendrokronologi?

Foto | Boreprøve fra børsens tømmer

Foto | Børsens tagkonstruktion