Enestående fund i mose

Arkæologer finder menneske og dyreofre

Publiceret: 17. februar 2016 

Arkæologer finder enestående mose med menneske- og hundeofre

I forbindelse med omfattende arkæologiske udgravninger ved Skødstrup nord for Aarhus, har arkæologer fundet et usædvanligt velbevaret, komplet jernaldersamfund fra tiden omkring Kristi fødsel. Neden for en landsby er der afsløret flere moser med ofringer. Især fundet af et ofret menneske og ofrede hunde ved siden af tøjringspæle viser en ny side af jernalderens religion. Udgravningerne finder sted i samarbejde med Aarhus Kommune forud for en byggemodning.

4 meter under jordoverfladen på en mark nord for Aarhus er arkæologer fra Moesgaard Museum i gang med at udgrave en offermose fra jernalderen. I den tidlige jernalder blev mosen brugt til omfattende tørvegravning, og flere hundrede år senere opstod en helt særlig offerskik, hvor mennesker og hunde blev dræbt og lagt ned i de gamle tørvegrave som offer til guderne. Indtil videre er der fundet et menneskeskelet samt 8 hundeskeletter – hundene lå sammen med tre fortøjningspæle af træ.

”Vi havde store forventninger til udgravningerne, fordi der tidligere er fundet både grave og andre ofre i området, men de nye fund mere end indfrier alle forventningerne, og at vi finder et menneskeskelet er prikken over i’et, ” siger arkæolog og udgravningsleder Per Mandrup fra Moesgaard Museum.

Fagfolk er nu i gang med at undersøge skelettet på Moesgaard Museum.

”Der er tale om skelettet af en ung kvinde i 20’erne og fundet bringer os allerede nu helt tæt på mennesket og offerskikken i den ældre jernalder,” siger Per Mandrup.

Ud over offermoserne er arkæologerne i gang med at udgrave en større landsby, hvor både en brolagt vej og husgulve er bevaret, og ved tidligere udgravninger er en tilhørende gravplads blevet undersøgt. I en anden mose lige øst for området er der siden 1800-tallet fundet flere unikke offerfund af våben (sværd, lanser og dele af skjolde), et menneskeoffer, brændte menneskeknogler fundet i et trækulslag, en fallos og 13 hundeskeletter. Flere af de tidligere fund kan ses på Moesgaard Museum.

”I Skødstrup har vi hele paletten fra et jernaldersamfund: en velstruktureret landsby med tilhørende gravplads og offermoser. Det giver os et unikt, samlet indblik i jernaldermenneskets liv i fred og krig, samt ikke mindst den religiøse forestillingsverden,” siger Per Mandrup.

De omfattende udgravninger gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune forud for byggemodning til et større boligområde.

 ”Vi vil gerne bevare den brolagte oldtidsvej, hvor den ligger. Det vil give det nye kvarter nogle rødder tilbage i tiden, ” siger projektleder Henrik Andersen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.