Fortidsmindedag på Samsø

Moesgaard Museum og Samsø Museum markerer i år ’Fortidsmindedagen’ ved at invitere til en vandretur i Kanhavekanalen, hvor den nyeste viden om vikingernes aktiviteter i området nær kanalen præsenteres.

Publiceret: 27. marts 2023   

Kanhavekanalen er en 500 meter lang kanal, der forbinder Stavns Fjord med havet vest for Samsø. Kanalen er et fremragende stykke ingeniørarbejde, som vidner om Samsøs strategiske betydning i den tidlige vikingetid.

Den første undersøgelse af Kanhavekanalen fandt sted i 1960, da amtsvejen til Nordby skulle lægges om. Her blev det for første gang konstateret, at kanalen var menneskeskabt og ikke et naturligt vandløb. I disse år er Kanhavekanalen igen kommet i arkæologernes søgelys, da nye ikke-destruktive undersøgelsesmetoder giver os adgang til ny viden.

Moesgaard Museum planlægger i samarbejde med Samsø Museum og Aarhus Universitet en række georadar-undersøgelser ved Stavns Fjord og i området omkring Kanhavekanalen i løbet af foråret 2023. Gennem undersøgelserne håber vi at få yderligere indblik i brugen af området i vikingetiden. På Fortidsmindedagen vil museumsinspektørerne Jette Linaa og Marlene Sørensen, Moesgaard Museum, fortælle om undersøgelserne.

Fortidsmindedagen afholdes af arkæologiske museer i hele landet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 

Praktiske oplysninger:
Dato og tid: Lørdag d. 22. april 2023 kl. 14-16.
Mødested:Parkeringspladsen ved stranden i vestenden af Kanhavekanalen.
Deltagelse er gratis.

Vandringen finder sted i ujævnt terræn og anbefales derfor ikke for dårligt gående.