Arkæologer finder opsigtsvækkende gravplads fra bronzealderen

Moesgaard Museum har gjort et usædvanligt fund af 22 grave fra yngre bronzealder

Publiceret: 10. marts 2022   

Arkæologer fra Moesgaard Museum udgraver i øjeblikket en usædvanlig gravplads i nærheden af Kollerup Gods nær Hadsten. Her har man fundet 22 grave fra yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.) og det er usædvanligt.

”Når vi en sjælden gang udgraver en gravhøj fra ældre bronzealder, kan vi være heldige at støde på en urne eller to, og som regel er urnerne pløjet i stykker i det åbne land. Så at finde 22 begravelser fra perioden på samme sted er usædvanligt ikke bare i Østjylland, men også på landsplan. Vi havde ved en indledende forundersøgelse fundet et par urner, og vi regnede derfor med, at der ville være flere, men vi fandt altså dobbelt så mange, som forventet”, siger Marlene Sørensen, der er museumsinspektør på Moesgaard Museum og udgravningsleder på udgravningen ved Hadsten. 

Urnerne er gravet ned i undergrunden og i nogle tilfælde stillet på en sten. I de fleste tilfælde er de blevet dækket med en lille dynge sten. Det tyder på, at gravene er placeret omkring en i dag helt bortgravet gravhøj.

Fordi urnerne er så velbevarede, har arkæologerne nu en unik mulighed for at studere yngre bronzealders gravskik nærmere. Nogle af de spørgsmål, som arkæologerne nu måske kan finde svar på, er bl.a. hvordan befolkningens sammensætning var på alder og køn, om det var bestemte individer, der fik en begravelse og over hvor lang tid begravelserne foregik. Man kan også undersøge, om de døde fik brændte husdyr med sig i urnerne.

Urnerne er blevet pakket ind i gipspræparater og fragtet til Moesgaard Museum, hvor de vil blive færdigudgravet. Derfor ved arkæologerne heller ikke endnu, om der ligger gravgaver blandt de brændte knogler.

 ”Vores metaldetektor har vist, at der er metal i hvert fald i et par af gravene, så vi er meget spændte. Det er ikke usædvanligt, at der er en ragekniv, en nål eller en pincet i bronzealderens urnegrave, men vildere bliver det som regel heller ikke,” siger arkæolog Liv Langberg, der også har deltaget i Moesgaard Museums udgravning ved Hadsten. 

Uanset hvad urnerne vil afsløre, er arkæologerne sikre på, at gravpladsen ved Kollerup vil give et væsentligt nyt indblik i liv og død i yngre bronzealders Østjylland.

Udgravningen foregår i forbindelse med BaneDanmarks anlæg af nye jernbanebroer på strækningen Aarhus-Lindholm.

Billedtekster:

Foto 1 Urnen fra grav 8 er stillet på en flad sten samt dækket af sten i toppen. Foto Moesgaard Museum

Foto 2 Urnen fra grav 14 har et lerfad som låg. Ovenpå lerfadet er der stablet en masse sten. Foto Moesgaard Museum

Figur 3 Urnen i grav 2 har en fin lille hank. Den var blandt de første grave, der dukkede op. Foto Moesgaard Museum