Usædvanligt fund ved Tranbjerg

Velbevaret gårdanlæg giver et unikt indblik i livet i jernalderen

Publiceret: 29. januar 2020  

I disse dage udgraver arkæologer fra Moesgaard Museum sporene fra en ualmindeligt velbevaret gård fra yngre romersk jernalder (200-400 e.kr.) i Tranbjerg syd for Aarhus.

Gården blev opdaget i forbindelse med de undersøgelser, som museet har foretaget forud for Aarhus Kommunes anlæggelse af Beder-Beringvejen syd om Aarhus.

Jernalderens parcelhusgrund

Nu er mulden over hele to gårdanlæg blevet gravet af, og det viser sig, at især det ene er meget velbevaret.

I udgravningsfeltet ses tydelige spor af det 31 meter lange hus, der gav husly til folk og fæ. Derudover er hele den 1.600 m2 store gårdsplads omgivet af et overdækket hegn, og der er tydelige spor efter flere mindre bygninger, som har fungeret som lader og skure til opbevaring af materialer.

”Bortset fra husdyrholdet ligner gården altså en nutidig parcelhusgrund med et kraftigt hegn i stedet for ligusterhækken. Det er sjældent, at vi finder spor, der er så velbevarede og uforstyrrede af senere bebyggelser eller landbrug, som det er tilfældet her. Det giver os mulighed for at se detaljer, som ofte ikke opdages,” siger arkæolog Johan Laurits Borberg fra Moesgaard Museum.

Gode bevaringsforhold giver flere detaljer

Blandt andet har arkæologerne netop fundet et helt lerkar i en brønd fra yngre romersk jernalder under udgravningen.

De uforstyrrede bevaringsforhold giver også arkæologerne en unik mulighed for at tage detaljerede dronefotos, skabe 3d-modeller og foretage præcise naturvidenskabelige undersøgelser. Alt sammen noget som kan give flere detaljer om, hvordan en familie opretholdt livet i det østjyske for ca. 1.700 år siden.