Karakter: Meget tilfredsstillende

Moesgaard Museum varetager sine opgaver meget tilfredsstillende, lyder Kulturstyrelsens karakter i en netop offentliggjort kvalitetsvurdering.

Publiceret: 28. januar 2020  

Kulturstyrelsen gennemfører med jævne mellemrum en gennemgang af de statsanerkendte museer for at sikre, at museerne lever op til de forpligtigelser, de har i forhold til museumsloven. Sådan en gennemgang fik Moesgaard Museum i efteråret 2019 og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort kvalitetsvurderingen. 

I vurderingen får Moesgaard den samlede karakter ”meget tilfredsstillende”.

Kulturstyrelsen noterer blandt andet, at Moesgaard Museum er en markant national og international spiller med en klar profil og væsentlig faglig tyngde inden for arkæologi, etnografi og naturvidenskabelige undersøgelser.

Stor udvikling

Sidst Moesgaard blev vurderet af Kulturstyrelsen var i 2011 og dengang var vurderingen også meget tilfredsstillende. I mellemtiden har Moesgaard været igennem en stor udvikling med åbning af en stor ny udstillingsbygning i Højbjerg, en total renovering af herregårdsmiljøet og en fusion med Samsø Museum.

En udvikling som Kulturstyrelsen finder positiv lige som styrelsen noterer, at der også er sket en professionalisering af formidlingen, en udvikling af museets specialer og en større organisatorisk og administrativ udvikling af museet.

Styrelsen finder det også meget tilfredsstillende, at Moesgaard har stærke samarbejder med museer og universiteter både nationalt og internationalt, og at museet har et tæt og forbilledligt samarbejde med Aarhus Universitet, som er blevet yderligere integreret ved, at man deler lokaler på herregården i Højbjerg syd for Aarhus.

Fokus på økonomien

Kulturstyrelsen peger dog også på, at udvidelsen af Moesgaard gav museet nogle betydelige økonomiske udfordringer, som museet endnu ikke er helt fri af. Styrelsen anbefaler derfor, at museet fortsat har klart fokus på at konsolidere økonomien og gøre den mindre sårbar overfor for eksempel udsving i besøgstal. Derudover skal museet fortsætte arbejdet med at udvikle formidlingen inden for nyere tids kulturhistorie på museets afdelinger i Odder og på Samsø.

Direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst, ser kvalitetsvurderingen som et tjek på museets samlede tilstand efter den store udvikling.

”Som kvalitetsvurderingen også viser, har det været en stor investering, og der er en regning, vi betaler af på. Men den viser også, at vi i dag er bedre på alle de opgaver, som vi udfører, sammenlignet med sidste kvalitetsvurdering. Det gælder ikke bare udstillinger, men også forskning, hele måden vi driver museum på, og den rolle Moesgaard spiller i det samlede danske museumslandskab. Det er ret væsentligt for os, fordi det også giver os plads til at gå i gang med nye mål. Vi vil meget gerne udvikle museets rolle og være det sted i Danmark, hvor vi giver gæsterne en forståelse for deres placering i den helt store verdenshistorie. Det arbejde synes vi nu, at der er grønt lys til at sætte på fuld kraft,” siger Mads Kähler Holst.

I 2019 havde Moesgaard 452.489 brugere og besøgende til udstillinger, formidlingsaktiviteter og arrangementer på alle museets afdelinger.

Fakta om Moesgaard

Moesgaard Museum er en selvejende institution og har som statsanerkendt kulturhistorisk museum ansvar for:

Arkæologi i Aarhus, Odder, Favrskov og Samsø kommuner.

Marinarkæologi i farvandet ud for Region Midtjyllands østkyst og Samsø samt søer og åer i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Odder, Hedensted og Samsø kommuner.

Nyere tids kulturhistorie i Odder og Samsø kommuner.

Museets nærorientalske afdeling skal arbejde med tidlig kulturudvikling i landene ved den Arabiske Golf.

Museets etnografiske afdeling skal i samarbejde med Aarhus Universitet belyse menneskelivets mangfoldighed overalt i verden.

Moesgaard omfatter syv besøgssteder: Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus, Odder Museum og Samsø Museum, som består af besøgsstederne: Velkomstcentret, Museumsgården, Fredensdal og Smedjen.