Kom med marinarkæologen på dybt vand

I en ny video dykker marinarkæolog, Peter Moe Astrup, ned under havets overflade i Aarhusbugten, hvor Moesgaard Museum siden 2017 har afdækket spor af en kystboplads fra stenalderen.

Publiceret: 12. maj 2022   

Stenalderen i Aarhusbugten 

Folk, der bosatte sig ved kysterne i stenalderen, udnyttede havets ressourcer med bl.a. rusefiskeri og skaldyrssamling, hvorfra skallerne blev brugt til redskaber og pilespidser.

Men hvor langt tilbage i tiden har stenalderfolket draget fordel af havet og dets skattekammer? Det skal undersøgelser i den nærmeste fremtid afklare.

1. afsnit: Rekognoscering i stenalderens kystkulturer

2. afsnit: På undervandsjagt efter fund fra Maglemosekulturen

3. Fiskeknogler og fangstredskaber