Moesgaard klarede sig godt igennem 2021

På trods af to Corona nedlukninger kom museet ud af 2021 med et overskud

Publiceret: 13. april 2022   

Moesgaard Museums regnskab for 2021 er netop blevet godkendt af museets bestyrelse. Regnskabet viser, at Moesgaard Museum på trods af Covid-19 og to nedlukningsperioder er kommet ud af 2021 med et overskud på 14,5 mio. kr.

Heraf kommer 5,4 mio. kr. fra salget af de bygninger, hvor Restaurant Skovmøllen drives fra. Museets ordinære overskud er derfor på 9, 1 mio. kr.

Med salget af restaurantbygningerne ved Skovmøllen har ledelsen dermed gennemført den sidste del af en økonomisk genopretningsplan og ny driftsplan, som blev iværksat i 2017 efter opførelsen af den nye udstillingsbygning, der åbnede i 2014.

Lukket i fire måneder

Moesgaard Museum var i 2021 lukket ned i sammenlagt fire måneder på grund af Corona og var underlagt betydelige restriktioner i yderligere to måneder. Lige som man gjorde under nedlukningerne i 2020, sørgede museet for hurtigt at begrænse det økonomiske tab ved at hjemsende medarbejdere, udsætte allerede planlagte aktiviteter og tiltag. Sammen med pæne entreindtægter i åbningsperioderne og en vækst i indtægtsdækkede aktiviteter har det betydet, at museet kommer ud af 2021 med et tilfredsstillende overskud.

Ligesom i 2020 trådte Moesgaard under Corona nedlukningerne ind under statens ordninger om lønkom­pensation og kompensation for faste omkostninger samtidig med, at man satte gang i en omfattende tabsbe­grænsning. I kraft af denne tilgang kom museet økonomisk usvækket gennem nedlukningerne, men måtte udsætte en række aktiviteter og strategiske tiltag. Bl.a. blev årets vikingetræf aflyst og Det kgl. Teaters opsætning af Hobbitten blev udskudt til 2022.

Forlænget særudstilling og nye samarbejder

Det lykkedes at forlænge særudstillingen Neandertaler – i mammutjægernes land for at kompensere for den langvarige nedlukning. Udstillingen er siden blevet solgt videre til Statens Naturhistoriske Museum i København og til det norske Videnskabsmuseet i Trondheim. Videresalget har åbnet for en ny model for Moesgaards udstillingsvirksomhed, og det er planen at arbejde videre med at udvikle det spor i de kommende år.

Museet satte i 2021 også gang i en proces med forny­elser i de permanente udstillinger. Første indsats har været i vikingetidsudstillingen med opstilling af Gokstadbåden, som Moesgaard har fået på et langvarigt udlån fra Kulturhistorisk Museum i Oslo. Udlånet af vikingeskibet er samtidig indledningen til et strategisk samarbejde mellem de to museer, da Moesgaard har planlagt en større vikingetidssatsning.

Der er også indgået et samarbejde med Nationalmuseet i Danmark om en kommende udstilling, der først skal præsenteres for publikum på Moesgaard og siden indgå som fast udstilling på Krigsmuseet i København, tidligere Tøjhusmuseet.

De langvarige nedlukninger i 2021 satte sig naturligvis spor i Moesgaard Museums besøgstal. Samlet besøgte 276.065 gæster Moesgaards besøgssteder, heraf 240.263 besøg i udstillingerne. Det er 33% lavere end i 2019 – forud for Corona-epidemien, og 19% under besøgstallet for 2020. Tallene dækker Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus og Odder og Samsø museer.