Moesgaard lukker helt ned på grund af coronakrisen

Sender 246 medarbejdere hjem og går på vågeblus

Om lidt bliver der helt stille på Moesgaard.

Museet må nu sende næsten alle medarbejdere hjem og gå på vågeblus i en periode, som ingen ved, hvor lang tid vil vare. 

Moesgaard Museums store særudstilling om Pompeji har stået fuldstændig tyst og tom, siden museet for en uge siden, torsdag den 12. marts, måtte lukkede udstillingsbygningen i Højbjerg ved Aarhus for publikum efter påbud fra regeringen. Inden da var den anmelderroste udstilling et stort trækplaster og Moesgaard havde haft de bedste besøgstal siden museets særudstilling med de berømte terrakottafigurer i 2015.

Nu lukker museet også ned for resten af de opgaver, som museet arbejder med, og sender 246 medarbejdere hjem. Coronakrisen betyder, at Moesgaards økonomi bliver tiltagende presset, som dagene går uden hverken indtægter fra billetsalg eller omsætning i cafe og butik.

”Det er meget vemodigt at stå i den her situation og det er bestemt ikke rart at være den sidste, der lukker og slukker. Men krisen er meget alvorlig for museets økonomi, og hvis vi skal kunne beholde de arbejdspladser vi har på Moesgaard, og dermed også sikre, at vi kan starte op igen, så snart der bliver mulighed for det, så ser vi os nødsaget til at benytte os af den lønkompensationsordning, som regeringen har fremlagt som hjælpepakke. Det betyder, at vi nu lukker ned for stort set alle arbejdsområder og sender medarbejderne hjem med undtagelse af nogle få funktioner, som vi er nødt til at opretholde. En del medarbejdere har allerede siddet hjemme og arbejdet den sidste uge, men vi har også opgaver og funktioner, som ikke kan løses hjemmefra, og nu må vi desværre lukke størsteparten af dem ned også,” siger direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst.

Museet har indtil nu opretholdt alle de aktiviteter, som ikke umiddelbart er rettet mod publikum. Det drejer sig om myndighedsopgaver som tilsyn med fortidsminder, samlingsvaretagelse, udgravninger mv., og typer af indtægtsdækket virksomhed som udstillingsopgaver og opgaver indenfor naturvidenskab og konservering, som Moesgaards medarbejdere løser for bl.a. andre museer. Desuden har museets håndværkere, rengøringspersonale og øvrige driftsmedarbejdere passet deres arbejde med vedligehold af museets bygninger og naturområder. Det samme har museets videns- og forskningsansatte, som i vidt omfang har kunnet arbejde hjemmefra, enkelte er hentet hurtigt hjem fra udlandet, hvor de har været på feltarbejde, forsknings- eller udgravningsophold. Udover nogle få funktioner bliver medarbejderne sendt hjem nu og skal afvikle afspadsering og ferie, hvorefter museet tager den hjælpepakke i brug, som regeringen har aftalt med arbejdsmarkedets parter.

Moesgaard omfatter udover museet i Højbjerg også Vikingemuseet i Aarhus, Odder Museum og Samsø Museum og aktiviteterne på alle museer lukkes ned.

Så om lidt bliver der helt stille i udstillingsbygningen på Moesgaard og på herregården, hvor Aarhus Universitet i forvejen har lukket helt ned for alle de studerende og undervisere, som normalt færdes i stort tal sammen med museets ansatte.

”Vi har fra krisens begyndelse arbejdet med den antagelse, at det her kan blive langvarigt. Vi frygter, at vi kigger ind i minimum et tre måneders scenarie, hvor museet skal holde lukket for publikum og vi ser desværre også ind i, at der på den længere bane vil være mindre aktivitet i samfundet. Som museum har vi en stor sårbarhed, fordi vi ligger i et grænsefelt. Vi får tilskud fra staten og kommunen, men fungerer samtidig også på nogle kommercielle præmisser. Vi har ikke mulighed for at opbygge en stor overskudsgrad eller egenkapital, da vi så ikke vil kunne få tilskud til vores offentlige opgaver. Omvendt har vi en meget stor del af vores virksomhed, der i dag kører fuldstændig på kommercielle vilkår. Og den del er hårdt ramt lige nu, hvor vi må holde lukket for publikum. Derfor må løsningen være, at vi nu går på vågeblus og sender medarbejderne hjem. Og så håber jeg som alle andre, at situationen snart vender,” siger Mads Kähler Holst.