Moesgaard Museum lander millionbevilling til at undersøge bopladser på havets bund

Moesgaard Museum har sammen med en række partnere netop landet en EU-bevilling på 97 millioner kroner, som skal bruges til at undersøge stenalderens menneskelige aktiviteter på havbunden. Det er vigtigt at kortlægge bopladserne nu, da etableringen af flere nye havvindmølleparker ellers risikerer at sløre sporene af denne unikke kulturarv.        

For mere end 6000 år siden blev et stort antal bopladser i Aarhusbugten og i Nordsøen oversvømmet af vand, da havet gradvist steg, og befolkningen måtte flytte længere ind i landet. Et internationalt forskerhold fra bl.a. Aarhus Universitet og Moesgaard Museum har netop modtaget tilsagn om støtte fra EU på mere end 97 millioner kroner, og de vil fra årsskiftet begynde at udforske de landskaber og bopladser, som i dag findes på havbunden. 

”Havbundsområderne rummer svarene på mange af de helt store arkæologiske spørgsmål. Udfordringen har hidtil været, at det er ekstremt vanskeligt at tilgå fundene på havets bund. Vi er derfor dybt taknemmelige for, at EU har valgt at prioritere netop dette forskningsprojekt, som vi har skitseret i samarbejde med nogle af de dygtigste internationale forskere på området,” siger Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard Museum.     

Forskningsprojektet hedder SUBNORDICA og er et samarbejde mellem Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, University of Bradford og det tyske forskningsinstitut NIHK. Den danske del af projektet er fokuseret på metodeudvikling samt marinarkæologiske og geologiske undersøgelser i Aarhusbugten og i Nordsøen ved den jyske vestkyst. 

Den grønne omstilling accelererer behovet for nye metoder

De enorme havopslugte områder, som projektet skal undersøge, er forblevet uudforskede igennem årtusinder, men vil i de kommende år blive påvirket af de store havvindmølleparker, som opføres som et led i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi foretager kortlægningen og metodeudviklingen nu:

”Den grønne omstilling betyder, at der er akut brug for nye metoder til at identificere de potentielle arkæologiske hotspots, inden anlægsprojekter på havbunden påbegyndes. Med SUBNORDICA vil vi kunne udvikle nye geologiske og marinarkæologiske metoder, så vi kan øge vores indsigt om denne vigtige del af vores fælles kulturarv,” fortæller marinarkæolog ved Moesgaard Museum, Peter Moe Astrup, som skal lede forskningsdelen i Aarhusbugten.      

  • Projektet ’SUBNORDICA ’har modtaget tilsagn om støtte på godt 13 millioner euro, som et ’ERC Synergy Grant’ under det europæiske forskningsprogram Horizon 2023.
  • Projektperioden går fra 2024 til 2029.
  • De marinarkæologiske og geologiske undersøgelser finder sted i Aarhusbugten, to områder i Nordsøen og et farvandsområde i Nordtyskland.
  • De fire hovedpartnere i projektet er placeret på University of Bradford, Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, og det tyske forskningsinstitut NiHK.

Kontakt

Moesgaard Museum:
Pressekontakt: Naja Kjærgård Laursen, nkl@moesgaardmuseum.dk, 20447936
Forskningsleder: Peter Moe Astrup, pma@moesgaardmuseum.dk, 50543642  

Aarhus Universitet:
Pressekontakt: Peter F. Gammelby, gammelby@au.dk, 21142956  
Forskningsleder: Katrine Juul Andresen, katrine.andresen@geo.au.dk, 20837911   

University of Bradford 
Presse: Steve Tillotson s.tillotson@bradford.ac.uk  
Forskningsleder: Prof. Vincent Gaffney v.gaffney@bradford.ac.uk 

NIhK: Niedersachsisches lnstitut fur historische Kustenforschung 
Presse: Prof. Dr. Hauke Jöns, joens@nihk.de, +49 4421 915112 
Julia Streuer, julia.streuer@mwk.niedersachsen.de, +49 511 120 2624
Forskningsleder: Dr Svea Mahlstedt, mahlstedt@nihk.de, +49 4421 915149 

Artikler

University of Bradford: https://www.bradford.ac.uk/news/archive/2023/university-of-bradford-wins-7m-grant-to-hunt-for-lost-civilisations-beneath-baltic-and-north-sea.php 

DR: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kaempe-pengepose-paa-vej-anerkendt-museum-skal-undersoege-bopladser-paa-havets-bund