Moesgaard Museum undersøger spor efter flådehavn og skibsværft

Grundlagde Kong Godfred vikingernes Aros? Arkæologer har lavet prøveudgravning af formodet flådehavn og skibsværft ved Eskelund i Aarhus

 

Publiceret: 1. september 2021   

1. september tog Moesgaard Museum fat på en forundersøgelse i engene ved Eskelund i Aarhus. Her har arkæologerne en formodning om, at der kan have ligget et skibsværft og måske endda en flådehavn i vikingetiden, som kan være etableret af vikingekongen Godfred.

Arkæologerne på Moesgaard er interesserede i at finde spor, som kan pege på, hvordan Aarhus, der i vikingetiden blev kaldt Aros, er opstået. 

Et skibsværft og en flådehavn ved Eskelund kan være blevet anlagt samtidig med Aros, og Kong Godfred kan have valgt området som base for sin flåde. Flådehavnen ved Eskelund kunne nås ved at sejle fem kilometer op ad Aarhus Å forbi byen. Her kunne flåden opankrede før togter ud i verden.

Snekkeeng med Aarhus i baggrunden.

Snekkeeng ved Eskelund set fra oven med Aarhus i baggrunden. 

Vikingetidens krigsskibsværft

Området, som arkæologerne har kigget nærmere på, kaldtes også i vikingetiden ”Snekkeeng” – snekke var vikingetidens ord for krigsskib. Moesgaard Museum har tidligere fundet spor af et skibsværft i engene på stedet, og dateringer viser, at værftet blev grundlagt i år 797.

Ved de tidligere undersøgelser er der blevet fundet dele af vikingeskibe og værktøj. Den aktuelle udgravning skal afdække andre dele af skibsværftet og formålet med undersøgelsen er at få nyt indblik i værftets brugstid og i bevaringsforholdene på stedet. De nye udgravninger vil også kunne afdække om, der blev bygget eller repareret skibe på stedet.

Kong Godfred var en stor erobrer, der regerede over Sydnorge, Danmark, Skåne og Nordtyskland indtil Slien ved Slesvig. Fra datidens Aros bevogtede kongen den vigtige sejlads fra Jylland til Sjælland og fra Nordtyskland til Norge. Fra byen kunne Sjælland nås på et par timer med de hurtige vikingeskibe.

Den nye undersøgelse af Snekkeeng sker som led i et længere forløb, hvor der sandsynligvis senere vil komme nye udgravninger både på stedet og i Aarhus by.

Udgravningen i Snekkeneg blev afsluttet i midten af september.

Udgravning ved Eskelund.

Arkæologer fra Moesgaard Museum i gang med at udgrave en formodet flådehavn og et skibsværft fra vikingetiden.