Moesgaard undersøger oversvømmede bopladser i Aarhus Bugt

Moesgaard Museum og en række partnere landede i efteråret en EU-bevilling på 97 millioner kroner, som skal bruges til at undersøge stenalderens bopladser på havbunden. Moesgaard starter de første arkæologiske dykkerundersøgelser nu.

 

Nu undersøges stenalderbopladser i Aarhusbugten

For mere end 6000 år siden blev et stort antal bopladser i Aarhusbugten og i Nordsøen oversvømmet af vand, da havet gradvist steg, og befolkningen måtte flytte længere ind i landet. Et internationalt forskerhold fra bl.a. Aarhus Universitet og Moesgaard Museum har modtaget støtte fra EU på 97 millioner kroner til projektet SUBNORDICA, som skal udforske de landskaber og bopladser, som ligger på havbunden. 

Moesgaard Museum foretager de første arkæologiske undersøgelser fra den 13. til den 31. maj på en stenalderboplads i Kalø Vig ved Aarhusbugten. Bopladsen lå oprindeligt på tørt land men blev for ca. 8500 år siden oversvømmet af havet og ligger i dag på ca. syv meters dybde. Dykkerundersøgelsen bliver den første af flere, som udføres som led i SUBNORDICA over de næste seks år.

 Følg SUBNORDICA løbende på dette website

 

Marinarkæologer undersøger havbunden.

Viden sikres inden anlæg af havvindmølleparker

Undersøgelserne i Kalø Vig udføres på lav dybde, hvilket gør bopladserne relativt tilgængelige:

”Vores ambition er, at vi skal bruge resultaterne fra Aarhusbugten til at afklare om menneskene bosatte sig ved kysterne. Denne viden skal vi efterfølgende bruge til at udpege arkæologiske hotspots på søterritoriet og målrette de arkæologiske undersøgelser. Det er altafgørende, at vi får kortlagt området nu, eftersom der i de kommende år vil blive anlagt enorme havvindmølleparker, som kan udviske sporene af stenalderens bopladser, hvis ikke vi kan påvise, hvor de ligger,” fortæller Peter Moe Astrup, som er arkæolog på Moesgaard Museum og forskningsleder på undersøgelserne i Aarhusbugten.

 


Peter Moe Astrup sejler båden.

Vil du se mere om arkæologi under vand?

Kom med Peter Moe Astrup rundt i de forskellige dele af en marinarkæologs arbejde og høre ham fortælle om de spor, man leder efter, når man undersøger stenalderfolkets liv ved kysten, og hvad de fortæller om fortiden.

Se videoer om marinarkæologi

 

  • Projektet ’SUBNORDICA’ finansieres af et ’ERC Synergy Grant’ under det europæiske forskningsprogram Horizon 2023.
  • Projektperioden går fra 2024 til 2029.
  • De marinarkæologiske og geologiske undersøgelser finder sted i Aarhusbugten, to områder i Nordsøen og et farvandsområde i Nordtyskland.
  • Undersøgelserne i Aarhusbugten er en videreudvikling af forskningsprojektet ’Fangstfolket,’ som er støttet af Augustinusfonden.  
  • De fire hovedpartnere i projektet er placeret på University of Bradford, Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, og det tyske forskningsinstitut NiHK.