Ny bog om pionerforsker bag unik samling

Gennem tre årtier indsamlede cand.mag. Lennart Edelberg et omfattende materiale fra Afghanistan, der den dag i dag vækker international opsigt.

Publiceret: 25. august 2021   

Den afghanske provins Nuristan ligger dybt inde i Hindukush-bjergene på grænsen til Pakistan. Selvom området er langt fra alfarvej, fangede området interesse hos forskere i starten af det 20. århundrede. Befolkningen i provinsen er efterkommere af kafirerne, der blev omvendt fra deres animistiske religion til islam i slutningen af 1800-tallet.

Kafirerne, mente man, havde fastholdt ældgamle kulturelle træk, der kunne spores tilbage de ariske stammers udvandring fra Kaukasus for mere end 2500 år siden. Dermed tilbød deres livsform et blik ind i den fjerne europæiske fortid.

Denne tanke blev central for cand.mag. i naturhistorie og geografi Lennart Edelberg (1915-81), der deltog i Den 3. Danske Ekspedition til Centralasien i årene 1947-52. På trods af sin baggrund som botaniker udviklede Edelberg en stærk interesse i etnografi, som han forfulgte resten af livet. Sideløbende med sit virke som lærer ved Ribe Katedralskole gennemførte han flere ekspeditioner til Nuristan, hvor han knyttede stærke bånd til den lokale befolkning såvel som til forskere verden over.

Toward the horizon: Lennart Edelberg and the Danish Hindukush research er tilrettelagt og redigeret af en gruppe bestående af Ulrik Høj Johnsen, Schuyler Jones, Torkil Funder og Taj Khan Kalash, og den indeholder en mosaik af beskrivelser, der tegner et billede af den danske forskningstradition i Nuristan samt mennesket Lennart Edelberg, der har været en af traditionens bærende kræfter.

Foruden bidrag fra de fire redaktører, har Kakail Nuristani, Christer Irgens-Møller, Peter Bakker, Kristoffer Friis Bøgh, Yonatan Ungermann Goldshtein, Svend Castenfeldt, Flemming Bau, Christian Vium, Birgitte Glavind Sperber, Erik Hansen, Henrik Thrane og Per E. Børdahl bidraget til bogen.

”De seneste ugers tragiske begivenheder i Afghanistan understreger vigtigheden af Lennart Edelbergs indsats. Mere end 40 års uafbrudt krig og kaos har haft enorme konsekvenser for landets kulturarv – ikke mindst Nuristans. Meget er simpelthen forsvundet – ødelagt, destrueret eller solgt på det sorte marked. Jeg tvivler på, at der findes en grundigere og bedre genstandssamling og dokumentation af livet i Nuristan i perioden fra 1948-70 end på Moesgaard Museum. Og det skyldes ikke mindst Lennart Edelberg”, forklarer Ulrik Høj Johnsen, der er museumsinspektør ved Moesgaard Museums etnografiske afdeling.

Bogen udspringer af et seminar, der blev afholdt i 2016 som et samarbejde mellem Moesgaard Museum og Aarhus Universitet. Bogens bidragsydere har enten beskæftiget sig med Edelbergs forskningsspørgsmål eller arbejdet sammen med ham.

Bogen er udgivet med støtte af blandt andre C.L. Davids Fond, Forskningsprogrammet på Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og forskningsprojektet Precious Relics.

Bogen Toward the horizon: Lennart Edelberg and the Danish Hindukush research, udgivet af Moesgaard Museum. Pris: 250 kr. inkl. moms. Bogen kan købes i Moesgaard Museums butik og online hos Unipress.