Nyt digitalt værktøj

Amatørarkæologer kan registrere fund allerede ude på marken

Publiceret: 20. september 2018 

20. september 2018 lanceres den digitale platform DIME (Digitale Metaldetektorfund). DIME er en digital portal til registrering af den voksende mængde metaldetektorfund i Danmark. Med DIME kan amatørarkæologer registrere deres fund allerede ude i marken og sende data til museerne. Museerne kan herefter bygge videre på amatørarkæologernes data og deres enorme viden om fundene. Med DIME tilgængeliggøres en vigtig del af den danske kulturarv for offentligheden, og museerne får lettere ved at følge med de mange nye opdagelser.

Verdensmestre i amatørarkæologi

Danmark er verdenskendt for sin metaldetektorarkæologi, og i internationale sammenligning hører de danske amatørarkæologer til de mest kompetente og engagerede af slagsen. De bidrager løbende til fremkomsten af nogle af de mest opsigtsvækkende fund i dansk arkæologi og har i mange henseender været med til at omskrive Danmarkshistorien. Men kun en brøkdel af de mange fund er i dag tilgængelige for offentligheden og for forskningen. I samarbejde med KROGAGERFONDEN har Aarhus Universitet, Moesgaard Museum, Odense Bys Museer og Nordjyllands Historiske Museum udviklet den digitale platform DIME. Med den bygges en digital bro mellem amatørarkæologer og museerne og den brede offentlighed. Dermed bliver en vigtig del af den danske kulturarv tilgængelig for offentligheden, og museerne får lettere ved at registrere den voksende mængde metaldetektorfund.

”Vi detektorbrugere har længe set frem til udvikling af en digital portal til fundregistrering. DIME er nem at gå til og har så mange nyttige funktioner, at det bliver sjovt at bruge. Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med det”, siger Freddy Arntsen, der er detektorbruger og repræsentant for Sammenslutningen af danske amatørarkæologer i DIME styregruppen.

”Dansk metaldetektorarkæologi er det stærkest eksempel på det brede folkelige engagement i vores kulturarv. Det er også et udtryk for den specielle danske tillidskultur, hvor vi alle sammen passer på og bidrager til den fælles kulturarv, og hvor de professionelle også er parat til at overlade et ansvar til de frivillige. Det samarbejde løfter vi nu på et højere niveau med DIME. Vi skaber en endnu stærkere forbindelse mellem de mange frivillige og museerne, og vi får helt nye redskaber til at få et overblik over de mange nye fund og til at dele vores viden”, siger Mads Kähler Holst, der er direktør på Moesgaard Museum

En demokratisk kulturarvsforvaltning

Mange amatørarkæologer har opnået en enorm viden om de fund, de gør, og kommunikationen i miljøet fremstår som et skoleeksempel på effektiv vidensdeling. Med DIME kan metaldetektorbrugerne nu bringe deres viden aktivt i spil til gavn for hele samfundet. Det gør portalen til et af de største crowd-sourcing og citizen-science-projekter nogensinde i arkæologien.

Med DIME kan alle danskere få indblik i de mange nye og spændende detektorfund, som dagligt gøres af de mange detektorbrugere. For eksempel vil en skoleklasse i fremtiden kunne gå på opdagelse i de mange fund fra vikingetiden og andre perioder og se, hvad der er blevet fundet i deres kommune.

”Ideen, som DIME bygger på, er simpel og genial, og vi satser på, at DIME er en af nøglerne til at løse den udfordring, vi og andre museer står overfor med de voksende mængder af detektorfund. I dag er amatørarkæologerne ofte lige så kompetente som specialisterne. Dette gælder særligt for de danske detektorbrugere, og det handler simpelthen om, at vi anerkender dem og giver dem mulighed for at bidrage med deres enorme viden,” siger Rane Willerslev, der er direktør for Nationalmuseet.

Fakta om DIME og mere om amatørarkæologer/detektorbrugere i Danmark