Fakta om DIME

Fakta

Læs mere på www.metaldetektorfund.dk

Udviklingen af DIME er blevet finansieret af KROGAGERFONDEN

DIME er udviklet hos Enhed for Arkæologisk IT (Moesgaard Museum og Aarhus Universitet) Du kan læse mere om enheden her 

Bag DIME står Aarhus Universitet, Moesgaard Museum, Odense Bys Museer og Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA), Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Det skønnes, at der findes ca. 4000 detektorbrugere i Danmark. Alene i 2016 og 2017 indleverede danske metaldetektorbrugere tilsammen over 31.000 fund til danefævurdering. Dette afspejler dog kun en brøkdel af de reelle fundmængder, som detektorbrugere står for.

Alle danske museer er inviteret til at deltage i DIME. For de danske museer udgør den stadig voksende mængde metaldetektorfund en stor arbejdsmæssig udfordring. Det estimeres, at de danske lokalmuseer alene i 2016 brugte sammenlagt 7,9 årsværk på håndtering af amatørarkæologernes detektorfund.

DIME er en del af det ’Europæiske År for Kulturarv 2018’

Læs mere om reglerne for metaldetektorarkæologi i Danmark 

Få mere info om dansk metaldetektorarkæologi her