Ny podcast om kongegrav

Hør om Høj Stene - Jyllands måske ældste kongegrav ved Vejerslev

Publiceret: 18. februar 2020  

Et nyt podcastafsnit i serien ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen”, handler om et helt særligt fund ved Vejerslev Skov i Jylland. Her har arkæologer fra Moesgaard Museum fundet resterne af en gammel kongegrav, der måske har potentiale til at skrive Danmarks historien om. Hør podcasten her: Podbean eller Itunes

Der er ikke meget at se, når man står i den store lysning midt i Vejerslev Skov. Kun få spor markerer, at her har der tilbage i jernalderen foregået noget helt ekstraordinært. En af Nordeuropas største monumentale skibssætninger, som er nævnt i ældre optegnelser, er nu genfundet ved Gudenåen. Efter lang tids arbejde er gravmonumentet blevet lokaliseret af arkæologer fra Moesgaard Museum, der har foretaget undersøgelser i området, og i podcasten ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” fortæller overinspektør Lars Krants fra Moesgaard Museum historien.
Skibssætninger (store sten placeret i skibsformation) har været genstand for interesse i århundreder, og der har gennem tiden været mange tolkninger af anlæggene såsom gravsteder, kultsteder, tingsteder og astrologiske observatorier, forklarer Lars Krants. Men nu viser fundene fra skibssætningen, der ligger ved Vejerslev, for første gang med sikkerhed, at sådanne skibssætninger har fungeret som gravmonumenter. 


”Det store monument og de kostbare fund, vi har gjort på stedet, skal formodentlig ses som udtryk for den daværende elites behov for at manifestere sin magt, som legitimeres ved monumenternes reference til fortiden og ”skibenes” symbolske forankring ved ældgamle gravhøje. Det hele skete på et tidspunkt i historien, hvor tidlige små kongedømmer var i en konsolideringsfase, og hvor markante gravmonumenter er udtryk for et samfund i forandring og præget af de ledende familiers indbyrdes konkurrence, ”påpeger Lars Krants.

Podcastserien ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” er blevet til i et samarbejde mellem otte jyske museer. Herudover deltager turistorganisationerne omkring Gudenåen samt de syv Gudenåkommuner i GudenåSamarbejdet.

Hver måned udkommer et nyt afsnit i podcastserien.  Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” kan høres i din foretrukne podcast app.

Podcasten om kongegraven ved Vejerslev kan hentes og høres her i enten:

Podbean eller Itunes