P.V. Globs golfekspeditioner startede for 70 år siden: ’Eventyreren lokkede arkæologen til Bahrain’

For præcis 70 år siden igangsatte arkæolog og eventyrer P.V. Glob de første golfekspeditioner, som revolutionerede vores billede af Arabien. Kultursamarbejdet lever fortsat mellem Danmark og golflandene.

På en udgravning i Vestgrønland i foråret 1953 modtog arkæolog Peter Vilhelm Glob et længe ventet brev fra Sheiken af Bahrain. Med brevet fik direktøren for et aarhusiansk museum en enestående chance for at igangsætte en udgravning, der skulle løse gåden om 100.000 mystiske gravhøje, der fandtes på ørken-øen Bahrain.

Opfattelsen havde hidtil været, at øen havde været en mennesketom begravelses-ø for befolkningen på Arabiens fastland, men det troede Professor Glob ikke på. Glob og hans engelske medarbejder T. G. Bibby mente, at der måtte stå en ukendt civilisation bag alle gravene:

Vi fandt meget hurtigt ud af at disse gravhøje lå dernede som et monument over den gamle Dilmun kultur - Oldtidens Dilmun - det sagnomspundne sted, som omtales i de ældste sagn og som vi kender fra sumerernes kileskrifter, fortalte han i 1968.

Da han i samme interview blev spurgt, hvem der tog til Arabien – arkæologen eller eventyreren - svarede Glob: Det var eventyreren, der tog arkæologen derned.

Den 5. december 2023 er det præcis 70 år siden, at professor i arkæologi og daværende direktør for Moesgaard Museum, P.V. Glob, satte sine ben i golflandene for første gang. Det blev starten til et usædvanligt forskningssamarbejde, som lever den dag i dag.   

Globs ambitioner og eventyrlyst har været uvurderlig

”P.V. Globs ambitioner og forskningsdrevne eventyrlyst har været uvurderlig for vores viden om de arabiske landes kulturarv. Det er meget usædvanligt med så langvarige forskningssamarbejder, og det gør, at vores viden om regionens rige forhistorie i dag er meget omfattende,” siger Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard Museum.

Arkæologer fra Moesgaard og Aarhus Universitet arbejder i disse måneder på en udgravning i Bahrain. De søger spor efter et gådefuldt byggeboom, som skete for omkring 4000 år siden, hvor et søvnigt øsamfund tilsyneladende blev forvandlet til centrum for verdenshandlen.

”Regionens arkæologi er nøglen til at forstå de tidlige civilisationers fremkomst og udvikling, fordi området udfylder rummet mellem den mægtige Induskultur i Pakistan/Indien, den Babyloniske kultur i Irak og det gamle Egypten. Forskningen bringer svar på fundamentale spørgsmål om, hvordan langdistancehandel skabte grundlaget for vores moderne verden allerede for 4000-5000 år siden,” fortæller Steffen Terp Laursen, leder af Orientalsk Afdeling på Moesgaard Museum og udgravningsleder i Bahrain.

Fakta:

Peter Vilhelm Glob levede fra 1911-1985.

P.V. Glob blev i 1949 udnævnt som professor på Aarhus Universitet og direktør for daværende Aarhus Museum – i dag Moesgaard Museum. Han blev sidenhen rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet.

Moesgaard Museum samarbejder fortsat med landene Kuwait, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi og Oman om arkæologi, kulturformidling, konservering og efteruddannelse.

Kontakt:

Pressekontakt: Naja Kjærgård Laursen, afdeling for kommunikation, Moesgaard Museum

Steffen Terp Laursen, leder af orientalsk afdeling, Moesgaard Museum, stl@moesgaardmuseum.dk