Samsøs stenalder skal fra gemmerne og frem i lyset

Nyt projekt får donation fra Samsø Fonden

Publiceret: 12. september 2022   

På Samsø er der i generationer fundet og opsamlet massevis af oldsager fra stenalderen under markarbejde – i sin tid bag den hestetrukne plov, under lugningen mellem afgrøderne og siden på rystesoldet i den moderne kartoffeloptager. Også ivrige fritidsarkæologer har gennem tiden gennemtravet øen efter oldsager, mens andre igen blot tilfældigt er faldet over et heldigt fund.

I dag ligger mange af disse oldsager rundt i vindueskarme, under sofaer, i kommoder og sommetider i kassevis i udhuse og lader. De private oldsagsfund bærer en værdifuld arkæologisk viden i sig. En spændende og unik historie om stenalderens udvikling på en ø, afgrænset af hav på alle sider og lige midt i Danmark. Men denne historie bliver tabt for evigt, hvis ikke det i tide lykkes at få kortlagt oldsagernes nøjagtige fundsteder og nedskrevet vigtige detaljer omkring fundene.

Samsø Museum og Moesgaard har derfor i tæt samarbejde med Samsø Museumsforening lagt en plan for at forsøge at redde oplysningerne fra de mange fund i de private gemmer og få foldet deres historie om Samsøs stenalder ud.

Samsø-Fonden har valgt at støtte projektet økonomisk med 20.000 kr. og dermed kan arbejdet gå i gang i begyndelsen af det nye år. Første trin bliver en invitation til foredrag om Samsøs stenalder og derefter kan man begynde at få overblik over brikkerne til det store arkæologiske puslespil.

”Det er et spændende arkæologisk puslespil, og man kan mærke historiens vingesus, når en flintøkse fra vindueskarmen pludselig falder ind i en større sammenhæng og giver ny mening. Så vi vil gerne invitere alle interesserede borgere, lokale arkæologi-interesserede og almindeligt nysgerrige til at deltage aktivt i puslespillet. Det bliver i høj grad et fælles projekt, hvor eksperter og frivillige sammen kommer til at nørde omkring en væsentlig arkæologisk arbejdsopgave. Håbet er, at samsinger med lokale oldsager liggende derhjemme undervejs vil finde det interessant at vise os deres samlinger og fortælle om dem,” siger arkæolog og museumsinspektør Uffe Lind Rasmussen fra Moesgaard Museum, som er ansvarlig for projektet.

Han understreger, at museet ikke ønsker at inddrage oldsagerne, medmindre det er et ønske fra indehaverne.

Det bliver i øvrigt ikke første gang, at der sættes fokus på oldsagerne på Samsø. De forhåbentligt mange deltagende samsinger kommer til at træde i navnkundige godsforvalter August Kruses 150 år gamle fodspor. Kruse tænkte allerede dengang på at redde øens oldsager og ikke mindst deres oplysninger for eftertiden – ikke af sur pligt, men af dybfølt interesse. Så Samsø Museum og Uffe Lind Rasmussen sender en varm tanke til Kruse og ikke mindst en stor tak til Samsø-Fonden for at gøre det muligt at fortsætte arbejdet med at forsøge at samle det store puslespil om fortiden på Samsø.