Skovmøllens restaurantbygninger sættes til salg

Moesgaard sælger restaurantbygninger fra og beholder vandmøllen

Publiceret: 23. april 2021   

Mange aarhusianere har nydt en kop varm kakao eller et godt måltid mad i de smukke omgivelser ved restauranten, der ligger ved Skovmøllen i skoven lige syd for Moesgaard. Nu bliver det muligt at købe de idylliske restaurantbygninger, som Moesgaard Museum sætter til salg. Museet beholder selv den fredede vandmølle, som fortsat vil indgå i museets formidling af herregårdsmiljøet omkring Moesgaard.

Restauranten på Skovmøllen har været forpagtet ud gennem mange år, mens museet har drevet selve møllen, hvor man ved særlige lejligheder har kunnet se det gamle mølleværk køre. Det er Moesgaards plan at fortsætte de aktiviteter efter en restaurering af møllen.

I forbindelse med ophør af den hidtil gældende forpagtningskontrakt, der udløber i december i år, ønsker Moesgaard Museum at sikre, at der også fremover kan være restaurant ved Skovmøllen uden, at museet fortsat skal stå som bygningsejer.

”Vi har arbejdet med det her igennem flere år, og vi gør det, fordi vi er sikre på, at det vil være bedst for Skovmøllen og dens mange besøgende, at vi laver en deling, hvor museet koncentrerer sig om den historiske formidling, og vi får nogle nye ejere til restauranten, som har det, som deres hovedfokus, ” siger direktør på Moesgaard, Mads Kähler Holst.

»Vi har været meget opmærksomme på, hvordan vi håndterer et frasalg bedst muligt af hensyn til både stedets historie og helhed. Vi har brugt lejligheden til at sikre endnu bedre end før, at Skovmøllen bevarer sin karakter og fortsat fungerer som restaurant ved at supplere fredningen af bygningerne med servitutter og en ejerforening. Som museum vil vi fortsat være ansvarlige for bevaring og formidling af området, og vi glæder os til sammen med en ny ejer af restauranten at tage vare på Skovmøllens unikke kulturmiljø i fællesskab,” siger Mads Kähler Holst.

Salget af restaurantbygningerne ved Skovmøllen varetages af mæglerfirmaet EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus.