Stor EU bevilling til forskning

Arkæolog får 1,5 mio. euro til forskning i hedelandskaber

Publiceret: 3. september 2019 

Arkæolog Mette Løvschal, der er ansat som både forskningsudvikler på Moesgaard Museum og lektor på Aarhus Universitets institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, har netop modtaget en stor forskningsbevilling på 1,5 mio. euro af Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

Bevillingen er givet til et forskningsprojekt om hedelandskaber.

Projektet har titlen: ”Anthropogenic Heathlands: The Social Organization of Super-Resilient Past Human Ecosystems” eller forkortet ”ANTHEA”.

”Der findes i dag flere steder i verden store, permanente græsningsarealer, som vi kender det fra Mongoliet og Østafrika, som lige nu forsvinder hurtigere end nogensinde. I Nordeuropa havde vi engang tilsvarende græs- og hedearealer, hvoraf flere blev etableret allerede i stenalderen. Disse arealer lå kontinuerligt i hede helt frem til det 19. århundrede. Men hvordan var det muligt for hederne at overleve så længe? Der må have eksisteret nogle særlige fællesskaber omkring brugen af hederne, så man var i stand til at opretholde dem gennem mere end 4000 år,” siger Mette Løvschal.

Som menneskeskabt natur kræver lynghederne ifølge Mette Løvschal hyppig pleje i form af afbrændinger og græsning for ikke at springe i skov.

”Men vi ved meget lidt om, hvordan disse måder at organisere sig på opstod og tilpassede sig, og dét næsten udelukkende ud fra kilder nedskrevet flere tusind år efter hedernes anlæggelse. Men gennem nye kortlægninger og metoder, der kombinerer viden fra pollenanalyser, arkæologiske spor og nye indsigter fra filosofi og socialantropologi, vil vi i projektet forsøge at blive klogere på menneskets forhold til naturen,” forklarer Mette Løvschal.