Museets bestyrelse

Moesgaard Museums Bestyrelse
Opdateret marts 2018
Johannes Flensted-Jensen (fmd.)

Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Johnny Nørgaard Laursen (næstfmd.)

Dekan
Udpeget af Aarhus Universitet

Dan Boyter

Direktør, Pressalit 
Udpeget af Moesgårds Venner

Marie Kaldahl Nielsen

Ph. D Studerende
Udpeget af 
Aarhus Byråd

Bent Hansen

Fhv. Regionsrådsformand
Udpeget af bestyrelsen

Håkon Piene Glørstad

Direktør Kulturhistorisk Museum, Oslo
Udpeget af bestyrelsen

Flemming Knudsen

Udpeget af Region Midtjylland

Rasmus Birch Iversen

Arkæolog
Valgt blandt Museets medarbejdere

Kirsten Jensen

Stabschef 
Udpeget af Aarhus Universitet

Jørn Senger

Direktør
Udpeget af bestyrelsen