Moesgårds Venner

Foreningen Moesgårds Venner blev stiftet af en gruppe historisk interesserede personer i efteråret 2000. Målet med foreningen er blandt andet at støtte den selvejende institution Moesgaard Museum og at inspirere museet i dets videre udvikling og udbygning. Desuden ønsker foreningen at fremme kendskabet til museets virke og aktiviteter.

Medlemskab af Moesgårds Venner omfatter:

  • Gratis adgang til Moesgaard Museum, inkl. Odder Museum
  • Mulighed for at medtage en ledsager gratis
  • Museets årsberetning
  • 25 % rabat på museets egne publikationer
  • 10% rabat på udvalgte varer i museumsbutikken (bøger undtaget)
  • 10% rabat på køb i caféen på Moesgaard Museum
  • Fri adgang til særlige medlemsarrangementer (fx foredrag, film og rundvisninger)
  • Mulighed for deltagelse i kulturhistoriske ture i ind- og udland med egen betaling


Foreningens organisation
Moesgårds Venner er organiseret som en forening uafhængig af museets bestyrelse, men repræsenteret i denne. Foreningen tegnes af en bestyrelse bestående af mindst 6 personer og drives i henhold til foreningens vedtægter.

Kontingent
Medlemskab af Moesgårds Venner koster 475 kr. om året. (rabatpris til studerende og pensionister kr. 375)

Hertil kommer forsendelsesomkostninger. Kontingentet fastsættes på foreningens årlige, ordinære generalforsamling.

Kontakt
Yderligere information om foreningen og medlemskab kan fås ved henvendelse til Moesgaard Museum på tlf. 87 39 40 00 eller ved at skrive en mail til 
venneforening@moesgaardmuseum.dk