Kulturhistorisk konservator søges til Moesgaard Museum

Moesgaards afdeling for naturvidenskab og konservering søger en kulturhistorisk konservator til en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Moesgaard Museum er en dynamisk arbejdsplads, som forsknings- og udstillingsmæssigt er i en god udvikling.

Til afdelingen Konservering og Naturvidenskab søger vi en kulturhistorisk konservator til en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Afdelingen har fem medarbejdere indenfor konserveringsområdet samt 11 indenfor diverse arkæologisk naturvidenskabelige felter som pollenanalyse, arkæobotanik, zooarkæologi dendrokronologi samt materialeanalyser. Endvidere er der medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger samt timelønnede medarbejdere tilknyttet afdelingen.

Konserveringsopgaverne er opdelt i tre ansvarsområder hver med en konserveringsfaglig person: organisk, uorganisk og præventiv konservering. Der samarbejdes på tværs af de tre områder ved større opgaver såsom omfattende fundbearbejdning, udstillingsarbejde, samlingsvaretagelse mm.  

Konservering og Naturvidenskab er en del af Moesgaard Museums indtægtsdækkede virksomhed, og arbejdet udføres for kunder i både Danmark og udlandet.

Jobbet

Som konservator bliver du ansvarlig for håndtering af de uorganiske emner fra metal til glas og keramik mv. Arbejdet består af korrespondance med arkæologer, tilbudsgivning, fundmodtagelse, evt. præparatoptagning, praktisk konservering, rapportskrivning og aflevering. Hertil kommer medvirken ved tilstandsrapportering af ind- og udlån, bistand ved montering i udstilling, kurérvirksomhed i ind- og udland samt andet forefaldende konserveringsarbejde.

Stillingen bærer præg af et udstrakt samarbejde både internt med de øvrige konservatorer samt med den naturvidenskabelige del af afdelingen og eksternt med afdelingens kunder og med Aarhus Universitets institutter for geologi, fysik og kemi vedr. legeringssammensætninger og materiale identifikation. Desuden er der et tæt samarbejde med Aarhus Universitets arkæologiske uddannelser, som for en stor dels vedkommende er hjemmehørende på Moesgaard.

Du får reference til afdelingslederen.

Du kan læse mere om afdelingen her

og på afdelingens Instagram og Facebook

Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der er uddannet cand.scient.cons fra Konservatorskolen eller en lignende anerkendt uddannelse på kandidatniveau, og som har flere års praktisk erfaring med konservering af uorganiske arkæologiske genstande.

Vi lægger desuden vægt på
  • at du har erfaring med at skrive videnskabelige publikationer og har kunnen og ambition om at udgive mere

  • at du både evner at arbejde selvstændigt og i tværfaglige samarbejder

  • at du har flair for planlægning og koordinering

  • at du har lyst og evne til at indgå i faglige samarbejder på tværs af afdelingen og indenfor museet som helhed, hvilket vil blive vægtet højt

  • at du kan begå dig i en arbejdsmæssig sammenhæng på engelsk både på skrift og i tale

  • At du er sikker i din brug af de gængse programmer i Microsoft Office

 

Det er et krav, at du har kørekort til bil eller er villig til at tage det i den første del af ansættelsesperioden.

 Hvis du har erfaring med fremstilling af metalbeslag til udstillingsbrug vil det være en fordel.

Du tilbydes
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og faglige udviklingsmuligheder. Det vil være muligt og ønskeligt at indgå i forskningssamarbejder med andre institutioner.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt eller efter aftale. Vi tilbyder løn og vilkår i henhold til AC-overenskomsten, en række personalegoder og en aktiv personaleforening. Tiltrædelse 1. juni eller snarest derefter.


Er det dig?

Så send ansøgning med udførligt CV i én PDF til job@moesgaardmuseum.dk med angivelse af ”Konservator” i emnefeltet, så ansøgningen er os i hænde senest d. 11. april 2021. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgninger behandles løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Hambro Mikkelsen på phm@moesgaardmuseum.dk eller på telefonnr.: +45 28 99 25 38.

 

Moesgaard er en selvejende institution, som omfatter Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus samt Odder og Samsø museer.

Moesgaard er et arkæologisk og etnografisk specialiseret museum med internationalt anerkendte udstillinger og årligt 4-500.000 besøgende. Museet bedriver forskning i ind- og udland.

Moesgaard er arbejdsplads for over 300 museums- og universitetsansatte, og har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.