Moesgaards Bestyrelse

Anne-Marie Mosegaard Dohm (fmd.)

Direktør, Radio4
Udpeget af bestyrelsen

Johnny Nørgaard Laursen (næstfmd.)

Dekan
Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Povl Krogsgaard

Udpeget af Moesgaards Venner

Marie Kaldahl Nielsen

Ph. D Studerende
Udpeget af Aarhus Byråd

Michael Holm

Grundlægger og adm. direktør, Systematic 
Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Håkon Piene Glørstad

Direktør, Kulturhistorisk Museum, Oslo
Udpeget af bestyrelsen

Christian Schultzer-Nielsen Have

Grundlægger og ejer af HAVE
Udpeget af bestyrelsen

Pia Kaiser

Informationsmedarbejder
Valgt af Moesgaard Museums medarbejdere

 

(opdateret februar 2022)