Moesgaards Bestyrelse

Anne-Marie Mosegaard Dohm (fmd.)
Direktør, Radio4
Udpeget af bestyrelsen

Johnny Nørgaard Laursen (næstfmd.)

Dekan
Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Povl Krogsgaard

Udpeget af Moesgaards Venner

 

Marie Kaldahl Nielsen

Ph. D Studerende
Udpeget af Aarhus Byråd

Michael Holm

Grundlægger og adm. direktør, Systematic 
Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Håkon Piene Glørstad

Direktør, Kulturhistorisk Museum, Oslo
Udpeget af bestyrelsen

Rasmus Birch Iversen

Arkæolog
Valgt af Moesgaard Museums medarbejdere

Flemming Knudsen

Udpeget af
Region Midtjylland

Kirsten Jensen
Leder af Aarhus Universitets Erhvervsstab
Udpeget af Aarhus Universitet

Jørn Senger

Direktør
Udpeget af Erhverv Aarhus

Christian Schultzer-Nielsen Have

Grundlægger og ejer af HAVE
Udpeget af bestyrelsen

 

 

(opdateret juni 2020)